Z9J | BRAVIA XR | MASTER SERIES| FULL ARRAY LED | 8K | HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) | สมาร์ททีวี (GOOGLE TV)

ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดและคุณสมบัติ

Z9J Series

299,990.00 บาท

รุ่นปี

รุ่นปี
2021

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว, วัดแนวทแยง)
85"(84.6")
ขนาดหน้าจอ (ซม., วัดแนวทแยง)
215 ซม.
ขนาดของทีวีไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)
ประมาณ 1907 x 1112 x 81 มม.
ขนาดทีวีรวมขาตั้ง (ตำแหน่งมาตรฐาน) (กว้าง x สูง x ลึก)
ประมาณ 1937 x 1123 x 484 มม.
ขนาดทีวีรวมขาตั้ง (ตำแหน่งด้านแคบ) (กว้าง x สูง x ลึก)
ประมาณ 1907 x 1142 x 484 มม.
ขนาดทีวีรวมขาตั้ง (ตำแหน่ง SOUNDBAR) (กว้าง x สูง x ลึก)
ประมาณ 1937 x 1197 x 484 มม.
ขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก)
ประมาณ 2023 x 1251 x 243 มม.
ความกว้างของขาตั้ง (ตำแหน่งมาตรฐาน)
ประมาณ 1937 มม.
ความกว้างของขาตั้ง (ตำแหน่งด้านแคบ)
ประมาณ 854 มม.
ความกว้างของขาตั้ง (ตำแหน่ง SOUNDBAR)
ประมาณ 1937 มม.
VESA® Hole Pitch (กว้าง x สูง)
400 x 400 มม.
น้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง
ประมาณ 61.7 กก.
น้ำหนักของกล่องบรรจุภัณฑ์ (ทั้งหมด)
ประมาณ 81 กก.

การเชื่อมต่อ

มาตรฐาน Wi-Fi
Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac
อินพุต Ethernet
1 (ด้านล่าง)
การสนับสนุนโปรไฟล์ Bluetooth
เวอร์ชัน 4.2,HID (การเชื่อมต่อเมาส์/แป้นพิมพ์)/HOGP (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Low Energy)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (เสียงสเตอริโอ) /AVRCP (รีโมทคอนโทรล AV)
CHROMECAST BUILT-IN
ได้
APPLE AIRPLAY
ได้
APPLE HOMEKIT
ได้
อินพุตการเชื่อมต่อ RF (ภาคพื้นดิน/สายเคเบิล)
1 (ด้านล่าง)
อินพุต IF (ดาวเทียม)
ไม่มี
อินพุต Component Video (Y/Pb/Pr)
ไม่มี
อินพุต Composite Video
ไฮบริดพร้อมด้วยอินพุตของลำโพงกลาง S-Center x1(ด้านข้าง, แจ็คมินิ)
อินพุต RS-232C
ไม่มี
อินพุต HDMI รวม
4 (ด้านข้าง 1, ด้านล่าง 3)
HDCP
HDCP2.3 (สำหรับ HDMI™1/2/3/4)
HDMI-CEC
ได้
คุณสมบัติที่ระบุใน HDMI2.1
4K120/8K60/eARC/VRR/ALLM
HDMI Audio Return Channel (ARC)
มี (eARC/ARC)
Variable Refresh Rate (VRR)
มี (สำหรับ HDMI™2/3)
Auto Low Latency Mode (ALLM)
มี (สำหรับ HDMI™2/3)
เอาต์พุตเสียงดิจิตอล
1 (ด้านล่าง)
เอาต์พุตหูฟัง
1(ด้านข้าง)
เอาต์พุตเสียง
-
เอาต์พุตซับวูฟเฟอร์
-
พอร์ต USB
2(ด้านข้าง)/1(ด้านล่าง)
การบันทึก USB HDD
ไม่มี
การสนับสนุนรูปแบบไดรฟ์ USB
FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
Codec การเล่น USB
MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Screen nail เท่านั้น)

ภาพ (พาเนล)

ประเภทจอแสดงผล
LCD
ความละเอียดจอแสดงผล (แนวนอน x แนวตั้ง, พิกเซล)
7680 x 4320
มุมมอง (X-Wide Angle)
ได้
ประเภทแสงด้านหลัง
ทิศทางตรง (Full Array LED)
ประเภทการหรี่แสงด้านหลัง
Local Dimming

ภาพ (การประมวลผล)

ความเข้ากันได้ของ HDR (High Dynamic Range)
มี (HDR10,HLG,Dolby Vision)
โปรเซสเซอร์ภาพ
Cognitive Processor XR
การปรับปรุงความคมชัด
Dual database processing, XR 8K Upscaling, XR Super Resolution
การปรับปรุงสี
XR Smoothing, XR Triluminos Pro™, เทคโนโลยี Live Colour™
การปรับปรุงคอนทราส
Dynamic Contrast Enhancer, XR Contrast Booster, XR HDR Remaster
ตัวเสริมการเคลื่อนไหว (เนทีฟ Hz)
XR Motion Clarity, โหมดอัตโนมัติ
การสนับสนุนสัญญาณวิดีโอ
สัญญาณ HDMI™ :7680x4320p(24,25,30,50,60Hz), 4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60,100,120Hz), 1080p(30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p
โหมดภาพ
Vivid,Standard,Cinema,IMAX Enhanced,Game,Graphics,Photo,Custom,Dolby Vision Bright,Dolby Vision Dark,Netflix Calibrated
เซนเซอร์
แสง/สี
NETFLIX CALIBRATED MODE
ได้

เสียง (ลำโพงและแอมพลิฟายเออร์)

เอาต์พุตกำลังเสียง
12.5 วัตต์ + 12.5 วัตต์ + 20 วัตต์ + 20 วัตต์ + 5 วัตต์ + 5 วัตต์ + 5 วัตต์ + 5 วัตต์
ประเภทลำโพง
Acoustic Multi-Audio;ทวีตเตอร์แบบกรอบ
การกำหนดค่าลำโพง
ลำโพงกลาง x 2, ลำโพงทวีตเตอร์ x 4, ซับวูฟเฟอร์ x 4

เสียง (การประมวลผล)

การสนับสนุนรูปแบบเสียง Dolby®
Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos
การสนับสนุนรูปแบบเสียง DTS
DTS Digital Surround
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION
ห้อง & การชดเชยตำแหน่งผู้ใช้
VOICE ZOOM
Voice Zoom 2
วิทยุ FM
ไม่มี
การประมวลผลเสียง
ไม่มี
เสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางจำลอง
3D Surround Upscaling
โหมดเสียง
มาตรฐาน, ไดอะล็อก, โรงภาพยนตร์, เพลง, กีฬา, Dolby Audio

ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการ
Android TV™
พื้นที่จัดเก็บออนบอร์ด (GB)
16GB
ภาษาการแสดงผล
อาฟรีกานส์,อัมฮาริก,อาหรับ,อัสสัม,อาเซอร์ไบจัน,เบลารุส,บัลแกเรีย,เบงกาลี,บอสเนีย,คาตาลัน,เช็ก,เดนมาร์ก,เยอรมัน,กรีก,อังกฤษ,สเปน,เอสโตเนีย,บาสก์,เปอร์เซีย,ฟินแลนด์,NISH,ฝรั่งเศส,กาลิเซีย,คุชราต,ฮินดี,โครเอเชีย,ฮังการี,อินโดนีเซีย,ไอซ์แลนด์,อิตาลี,ฮิบรู,ญี่ปุ่น,คาซัค,กันนาดา,เกาหลี,คีร์กีซ,ลาว,ลิทัวเนีย,ลัตเวีย,มาซิโดเนีย,มาลายาลัม,มองโกเลีย,มราฐี,มาเลย์,พม่า,นอร์เวย์,เนปาล,ดัตช์,โอริยา,ปัญจาบ,โปแลนด์,โปรตุเกส,โรมาเนีย,รัสเซีย,SOL,สโลวีเนีย,แอลเบเนีย,เซอร์เบีย,สวีเดน,สวาฮีลี,ทมิฬ,เตลูกู,ไทย,ตากาล็อก,ตุรกี,ยูเครน,อูรดู,อุซเบก,เวียดนาม,จีนประยุกต์,จีนดั้งเดิม,ซูลู
ภาษาอินพุตข้อความ
อาหรับ / บัลแกเรีย / คาตาลัน / โครเอเชีย / เช็ก / เดนมาร์ก / ดัตช์ / อังกฤษ / เอสโตเนีย / ฟินแลนด์ / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / กรีก / ฮีบรู / อินโดนีเซีย / อิตาลี / ญี่ปุ่น / นอร์เวย์ / เปอร์เซีย / โปแลนด์ / โปรตุเกส / โรมาเนีย / รัสเซีย / สโลวาเกีย / สโลวีเนีย / สเปน / สวีเดน / ไทย / ตุรกี / ยูเครน / เวียดนาม / จีนประยุกต์ / จีนดั้งเดิม
Voice Search
(Voice Search) มี/(ไมค์ในตัว) มี
สวิตช์ไมโครโฟนในตัว
ได้
Electronic Program Guide (EPG)
ได้
อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
Vewd
ร้านค้าแอพพลิเคชั่น
มี (Google Play Store)
ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด
ได้
ตัวตั้งเวลาสลีป
ได้
Teletext
ได้
การปรับเทียบอัตโนมัติด้วย CalMAN®
ได้
คำบรรยาย (อนาล็อก/ดิจิตอล)
(ดิจิตอล)ซับไตเติ้ล, (อนาล็อก)ไม่มี

กำลังและการประหยัดพลังงาน

ขนาดหน้าจอ (ซม., วัดแนวทแยง)
215 ซม.
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว, วัดแนวทแยง)
85"(84.6")
การใช้พลังงาน (ในโหมดสแตนด์บาย)
0.5 W
สารตะกั่ว 
-
ปริมาณของปรอท (มก.)
0.0 มก.
การใช้พลังงาน (โหมด On) สำหรับ Energy Star 
-
การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย) สำหรับ Energy Star 
-
มาตรฐาน Energy Star® 
-
ความต้องการด้านกำลังไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า/ความถี่)
110 V - 240 V AC, 50/60 Hz
โหมดประหยัดพลังงาน / โหมดปิดแสงด้านหลัง
ได้
การควบคุมแสงด้านหลังแบบไดนามิก 
ได้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้

การออกแบบ

BEZEL DESIGN
พื้นผิวโลหะเรียบ
BEZEL COLOR
สีเงินไทเทเนียม
การออกแบบขาตั้ง
ขาตั้งขอบอลูมิเนียม
STAND COLOR
ไทเทเนียมสีดำ
STAND POSITION
ตำแหน่ง 3 ทิศทาง(ตำแหน่งมาตรฐาน/ตำแหน่งแคบ/ตำแหน่ง Soundbar)
REMOTE CONTROL
รีโมทแบ็คไลท์ระดับพรีเมียม

จูนเนอร์ในตัว

จำนวนจูนเนอร์ (ภาคพื้นดิน/สายเคเบิล)
1(ดิจิตอล/อนาล็อก)
จำนวนจูนเนอร์ (ดาวเทียม)
-
ระบบทีวี (อนาล็อก)
B/G,D/K,I,M
การครอบคลุมช่องจูนเนอร์ (อนาล็อก)
45.25MHz-863.25MHz (ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่)
ระบบทีวี (ดิจิตอลภาคพื้นดิน)
DVB-T/T2
การครอบคลุมช่องจูนเนอร์ (ดิจิตอลภาคพื้นดิน)
VHF/UHF(ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่)
ระบบทีวี (สายเคเบิลดิจิตอล)
-
ระบบทีวี (ดาวเทียมดิจิตอล)
-
CI+
-

การช่วยการเข้าถึง

โปรแกรมอ่านหน้าจอ
ได้
การบรรยายด้วยเสียง (ปุ่มเสียง)
ได้
คำบรรยาย
ซับไตเติ้ล
การขยายข้อความ
ได้
ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง
ได้
Voice Search
มี

อุปกรณ์เสริม

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม
ขายึดผนัง (SU-WL450(การจำกัดการใช้))ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ

มีอะไรในกล่อง

  • แท่นวางบนโต๊ะ
  • รีโมทคอนโทรลที่มีฟังก์ชัน Voice Remote
  • แบตเตอรี่
  • สายไฟ AC
  • คู่มือการใช้งาน
  • คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
Placeholder

คุณสมบัติ

ภาพของนกยูงแสดงรายละเอียดภาพ 8K

XR Picture 

เพลิดเพลินกับภาพ 8K ที่ดูมีมิติ เป็นธรรมชาติ และสมจริง โปรเซสเซอร์ปฏิวัติวงการรุ่นนี้ใช้การวิเคราะห์จากมุมมองของมนุษย์เพื่อวิเคราะห์ข้ามองค์ประกอบต่างๆ มากมายภายในชั่วพริบตา เมื่อรวมเข้ากับความแม่นยำของแผงพาเนล Full Array LED ภาพที่ได้จะโดดเด่นดูมีมิติด้วยสีดำสนิทและแสงที่สว่างเป็นพิเศษ

รายละเอียดของดอกไม้แสดงเฉดสีและแสงเงาที่ต่างกันเล็กน้อยในกลีบดอก

XR Colour

ดูสีที่เป็นธรรมชาติและสวยงามสำหรับตาของมนุษย์ Cognitive Processor XR ช่วยให้หน้าจอที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเข้าถึงช่วงสีที่กว้างขึ้นและสร้างแต่ละสีให้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างที่มองเห็นในโลกความเป็นจริงได้ ด้วยเฉดสีและความอิ่มตัวที่มากขึ้น จึงสามารถมองเห็นสีที่สดใสและพื้นผิวสมจริงของดอกไม้ได้ แม้แต่สีจางก็ดูสมจริง

ภาพที่แสดงสีที่เป็นธรรมชาติด้วย XR Triluminos PRO™

XR Triluminos Pro™

ด้วย Cognitive Processor XR ของเราทำให้ทีวีรุ่นนี้สามารถสร้างสีสันได้ในแบบที่มนุษย์มองว่าสวยงาม ดูเฉดสีที่หลากหลายมากขึ้นด้วยช่วงสีและความอิ่มตัวที่ดียิ่งขึ้นช่วยให้มองเห็นเฉดสีธรรมชาติและรายละเอียดได้อย่างแม่นยำแม้ในฉากที่มืด

ภาพบนหน้าจอแสดงคอนทราสสูงและความลึกที่สมจริง

XR Contrast

สัมผัสกับคอนทราสอันน่าทึ่งเหมือนกับโลกความเป็นจริง Cognitive Processor XR ของเราวิเคราะห์ข้ามข้อมูลต่างๆ ปรับปรุงภาพด้วยวิธีเดียวกับที่ตาของมนุษย์โฟกัสสำหรับสีและความลึกในโลกความเป็นจริง ด้วย XR Contrast Booster ส่วนที่สว่างจะสว่างขึ้นและส่วนที่มืดจะเข้มขึ้น - ไม่ทำให้รายละเอียดถูกกลืนไปในเงามืดหรือหายไปในแสงจ้า

โลโก้ XR Contrast Booster 15

XR Contrast Booster 15

ด้วยการสร้างความสมดุลของเอาต์พุตแสงทั่วทั้งหน้าจออย่างแม่นยำโดยการลดแสงบางพื้นที่และเพิ่มความสว่างในจุดอื่นๆ XR Contrast Booster จะปรับความสว่างสำหรับแสงจ้าให้สูงสุดมากขึ้นและสีดำที่ลึกขึ้นในเงามืด ฉากต่างๆ จะดูสมจริงยิ่งขึ้นด้วยความลึกและรายละเอียดที่มากขึ้นเพราะส่วนที่สว่างจะสว่างขึ้นและส่วนที่มืดจะเข้มขึ้น

ภาพดอกไม้ภูเขาที่มีรายละเอียดสูงด้วย XR HDR Remaster

XR HDR Remaster

ด้วย XR HDR Remaster ทีวีนี้สามารถตรวจจับแต่ละวัตถุบนหน้าจอ วิเคราะห์สี และปรับคอนทราสเพื่อให้ได้ภาพที่สมจริงยิ่งขึ้น การประมวลผลแบบอ้างอิงวัตถุซึ่งขับเคลื่อนโดย BRAVIA XR™ ยกระดับความแม่นยำไปอีกขั้นโดยการเพิ่มการปรับสี ความอิ่มตัว ความสว่าง เวกเตอร์การเคลื่อนไหว แบนด์วิดธ์ และอื่นๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือฉากที่สมจริงที่มีความลึกมากขึ้น พื้นผิวที่เหมือนมีชีวิต และสีสันที่เป็นธรรมชาติ

ภาพของอินทรีในระยะใกล้ที่แสดงความชัดเจนแบบ 8K

XR Clarity

ไม่ว่าจะเนื้อหาหรือแหล่งที่มาใด คุณก็เพลิดเพลินกับความบันเทิงใกล้เคียงความละเอียด 8K ได้ด้วย XR 8K Upscaling Cognitive Processor XR ของเราเข้าถึงข้อมูลได้มากมาย สร้างพื้นผิวภาพและรายละเอียดที่หายไปขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้ภาพที่สมจริง ดูรายละเอียด เช่น ขนนกที่เห็นได้ชัดเจนและกรงเล็บดูคมเฉียบ 

ภาพระยะใกล้ของใบไม้ที่แสดงรายละเอียดด้วย 8K XR Super Resolution

8K XR Super Resolution

XR Super Resolution ตรวจจับวัตถุแต่ละชิ้นในภาพและสร้างพื้นผิวเสมือนจริงบนหน้าจอ โปรเซสเซอร์ BRAVIA XR ของเราวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างแม่นยำเพื่อขับเคลื่อนภาพ 8K ด้วยความละเอียดที่สูงกว่า 4K ถึงสี่เท่าเพื่อให้ได้ฉากที่มีความลึก พื้นผิว และรายละเอียดสูง 

ภาพพระอาทิตย์ตกและทะเลด้วย 8K XR Smoothing

8K XR Smoothing

XR Smoothing สร้างคุณภาพของภาพทีวี 8K ที่นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติขณะที่คุณรับชมโดยไม่ปรากฏ “แถบแสง” ที่สามารถเกิดขึ้นได้บนทีวีอื่นๆ ฉากต่างๆ ถูกสร้างขึ้นด้วยโทนสี เฉดสี และการไล่ระดับสีหลายพันภาพทำให้ดูสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ

รูปภาพของนักเล่นเซิร์ฟในรายละเอียดที่แจ่มชัดในเกลียวคลื่น

XR Motion

การรับชมกีฬาและภาพยนตร์ที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วดีขึ้นอย่างมาก Cognitive Processor XR ที่มาพร้อม XR Motion Clarity™ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจถึงแอ็คชันที่นุ่มนวล สว่าง และชัดเจน 

ภาพนักเล่นสโนว์บอร์ดที่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนด้วย LED XR X-Motion Clarity™

XR Motion Clarity

ฉากกีฬาและฉากที่มีการเคลื่อนไหวเร็วอาจดูพร่ามัวได้ในบางหน้าจอ LED XR Motion Clarity™ ล่าสุดของเราช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น สว่าง และชัดเจน ‘การกะพริบ’ แต่ละครั้งจะถูกควบคุมแยกจากกันและมีการปรับระยะเวลาให้เหมาะสม ในขณะที่ความสว่างจะเพิ่มขึ้นเมื่อจำเป็นดังนั้นคุณจึงไม่พลาดสิ่งใด

ภาพของเมืองบนยอดเขาในยามค่ำคืนบนหน้าจอทีวีที่แยกจากกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อดีของ X-Anti Reflection

X-Anti Reflection

ในบางครั้งการรับชมภาพยนตร์ที่มืดในห้องที่สว่างก็เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากการสะท้อนของหน้าจอ X-Anti Reflection ช่วยลดแสงสะท้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟ คุณจึงสามารถมองเห็นสีดำในความสว่างและเพลิดเพลินไปกับภาพที่คมชัดโดยไม่รบกวนสมาธิ 

ภาพเหนือศีรษะของรถยนต์ที่กำลังแล่นบนถนนบนหน้าจอทีวีที่แยกจากกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อดีของแผงพาเนล X-Wide Angle

X-Wide Angle™

การรับชมทีวีจากด้านข้างในขณะนี้ให้ความพึงพอใจได้เช่นเดียวกับจากตรงกลาง การออกแบบออปติคอลเฉพาะของ Sony เพื่อควบคุมแสงจากแสงด้านหลัง จอ X-Wide Angle ช่วยให้สีสันสมจริงจากทุกตำแหน่งที่คุณรับชม

โลโก้ 4K/120fps

4K/120fps

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย BRAVIA ด้วย HDMI 2.1 คุณจะสามารถเล่นเกมที่เข้ากันได้ด้วยอัตราเฟรมสูงถึง 120fps ดังนั้นคุณจึงได้รับประโยชน์จากการเล่นเกมแนวยิง เกมกีฬา และเกมประสิทธิภาพสูงด้วยการเคลื่อนไหวบนหน้าจอที่รวดเร็ว คุณจะเพลิดเพลินกับเกมที่ราบรื่นเป็นพิเศษโดยมีความล่าช้าในอินพุทลดลง 6.0 มิลลิวินาที ด้วยโหมด 4K/120fps และโหมดเกมโดยเฉพาะ

ภาพของนักร้องในคอนเสิร์ต

XR Sound Position

เพื่อประสบการณ์ด้านเสียงที่ตรงกับวิธีที่เรารับรู้สิ่งรอบตัว XR Sound Position นำคุณไปสู่ความสมจริงของเสียงที่อยู่เบื้องหลังภาพ ทีวี BRAVIA XR 8K มีทวีตเตอร์แบบกรอบสั่นสะเทือนซึ่งมอบเสียงที่ตรงกับภาพที่ปรากฎบนหน้าจออย่างแม่นยำเพื่อประสบการณ์ที่สมจริงที่สุด ซับวูฟเฟอร์ด้านหน้าให้เสียงเบสทรงพลังไม่ว่าทีวีของคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตาม

ภาพคลื่นเสียงจากทีวีด้วย Acoustic Multi-Audio™

Acoustic Multi-Audio™

เทคโนโลยี Acoustic Multi-Audio ของเรามีทวีตเตอร์แบบกรอบเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงความถี่สูงจะมาจากตำแหน่งที่ถูกต้องในฉากตรงที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ซับวูฟเฟอร์ที่หันไปทางด้านหน้าจะทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเบสอันทรงพลังไม่ว่าคุณจะวางทีวีไว้ตรงไหนก็ตาม 

ภาพของ BRAVIA TV พร้อม Acoustic Center Sync

ACOUSTIC CENTER SYNC

เพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ได้อย่างสะดวกสบายภายในบ้านคุณ Acoustic Center Sync จะปรับเสียงเอาท์พุทจากทีวีและ Soundbar เพื่อให้ได้ประสบการณ์เสียงที่ดียิ่งขึ้น เพียงเชื่อมต่อ BRAVIA ของคุณเข้ากับ Sony Soundbar เพื่อฟังบทสนทนา เสียงร้อง และเครื่องดนตรีที่คมชัดเป็นพิเศษจากหน้าจอโดยตรงพร้อมเสียงเซอร์ราวด์คุณภาพสูงที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ทีวีเครื่องนี้เป็นลำโพงกลางเมื่อเชื่อมต่อกับระบบโฮมเธียเตอร์ที่คุณมีได้อีกด้วย

ภาพนักดนตรีกำลังเล่นดนตรีในคอนเสิร์ต

XR Surround

ด้วย BRAVIA XR ทุกสิ่งที่คุณรับชมจะมีเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางอย่างแท้จริง XR Surround สร้างเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางจากด้านข้างและตามแนวตั้งเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับเสียงสมจริงแบบ 3D โดยไม่จำเป็นต้องใช้ลำโพงแบบติดเพดานหรือลำโพงแบบติดตั้งบนผนัง

รายละเอียดของเสียงหลายมิติด้วย 3D Surround Upscaling

3D Surround Upscaling

เทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณ BRAVIA XR ของเราทำให้ทีวีรุ่นนี้สามารถสร้างเสียงหลายมิติได้เพื่อประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างแท้จริง สัมผัสได้ถึงเสียงรอบทิศทางไม่เพียงจากด้านซ้ายและขวาเท่านั้นแต่ยังสัมผัสได้จากมิติแนวตั้งอีกด้วย ด้วย 3D Surround Upscaling คุณจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในระดับโรงภาพยนตร์ของรูปแบบเสียงล่าสุดเช่น Dolby Atmos® ที่บ้านของคุณและเพลิดเพลินไปกับเสียงเซอร์ราวด์ในแนวตั้งที่มีเนื้อหาที่ไม่รองรับ Dolby Atmos

โลโก้ Google™ TV

Google TV

เรียกดูภาพยนตร์และรายการทีวีมากกว่า 700,000 ตอนจากบริการสตรีมมิ่งของคุณทั้งหมดในที่เดียวและจัดเป็นหัวข้อและประเภทตามสิ่งที่คุณสนใจ  

โลโก้การควบคุมด้วยเสียง

Voice Search

ค้นหารายการโปรดได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิมด้วยเสียงของคุณ โดยไม่ต้องใช้ระบบนำทางซับซ้อนหรือพิมพ์จนเมื่อยอีกต่อไปด้วย Voice Search คุณเพียงแค่เอ่ยถามเท่านั้น

โลโก้ OK Google

Google Assistant 

ทีวีของคุณจะมีประโยชน์มากกว่าที่เคย ใช้เสียงของคุณเพื่อค้นหาภาพยนตร์ สตรีมแอพ เล่นเพลง และควบคุมทีวี ขอให้ Google ค้นหาชื่อเรื่องแบบเฉพาะ ค้นหาตามประเภท หรือรับการแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับบุคคลโดยพูดว่า “ฉันจะดูอะไรดี” หรือแม้แต่รับคำตอบต่างๆ เช่น คะแนนกีฬา รวมทั้งควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมและอื่นๆ อีกมากมาย พูดกับ Google เพื่อเริ่มต้น

ภาพที่แสดงหน้าจอภาพยนตร์ด้วยสมาร์ทโฟน

ใช้งานได้กับ Apple AirPlay / Apple HomeKit

ด้วย Apple AirPlay คุณสามารถสตรีมวิดีโอและออดิโอจาก iPhone, iPad หรือ Mac ไปยังทีวีของคุณได้โดยตรง ชมภาพยนตร์และรายการโชว์จากแอป Apple TV แอปอื่นๆ ที่คุณโปรดปราน หรือแม้แต่จาก Safari แชร์ภาพถ่ายของคุณกับทุกคนในห้อง

โลโก้ Chromecast ในตัว

Chromecast ในตัว

Chromecast ช่วยให้คุณสามารถแคสต์วิดีโอ เกม และแอพที่คุณชื่นชอบจากโทรศัพท์มือถือของคุณในคุณภาพเต็มรูปแบบไปยังทีวี Chromecast built in เพียงแตะปุ่ม Cast เพียงครั้งเดียวบนหน้าจอ Android หรือ iOS คุณก็จะสามารถทำทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แคสต์เนื้อหาของคุณและเรียกดูต่อบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

ภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งควบคุมโดย Smart Remote

Smart Remote

ควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณด้วยตัวควบคุมแบบสมาร์ทของเรา เข้าถึงบริการวิดีโอออนดีมานด์ได้เพียงกดปุ่มเดียวและรับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ในห้องของคุณได้ในไม่กี่วินาที 

ภาพของรีโมทแบ็คไลท์ในสภาพแวดล้อมทั้งกลางวันและกลางคืน

รีโมทแบ็คไลท์ 

รีโมทดีไซน์พรีเมี่ยมทำจากอลูมิเนียมปัดเงาพร้อมแฮร์ไลน์ให้ความรู้สึกสบายมือและกลมกลืนกับห้องนั่งเล่น มองเห็นปุ่มในที่มืดด้วยไฟแบ็คไลท์ในตัว เหมาะสำหรับการเปลี่ยนระดับเสียงหรือการตั้งค่าในขณะที่รับชมภาพยนตร์ในเวลากลางคืน 

รูปภาพที่แสดงขาตั้งหลายตำแหน่ง 3 ทิศทาง

ขาตั้งหลายตำแหน่ง 3 ทิศทาง

ขาตั้งหลายตำแหน่ง 3 ทิศทางให้คุณเลือกการติดตั้งแบบมาตรฐานที่ให้คุณโฟกัสไปที่ภาพ การติดตั้งแบบแคบสำหรับชั้นวางขนาดเล็ก หรือการติดตั้งแบบ Soundbar สำหรับการวางตำแหน่งระบบเสียงของคุณอย่างเหมาะสม

ภาพระยะใกล้ของการออกแบบพื้นผิวเรียบ

พื้นผิวโลหะเรียบ

ขอบโลหะรูปลักษณ์พรีเมี่ยมที่บางมากเพื่อให้ตาของคุณโฟกัสที่ภาพโดยเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่อยู่รอบๆ

รูปภาพด้านหลังของทีวีที่แสดงการจัดการสายเคเบิล

การจัดการสายเคเบิล

ที่ยึดสายเคเบิลช่วยเก็บสายไฟซ่อนไว้ให้เรียบร้อย เพื่อให้ทีวีปราศจากสายรกรุงรังและดูดีจากด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง 

ภาพฉากห้องนั่งเล่นที่แสดงแนวคิดการตกแต่งห้องนั่งเล่น

ตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัย

การตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัยของเราเปลี่ยนทีวีของคุณให้กลายเป็นส่วนสำคัญของพื้นที่อยู่อาศัยด้วยงานศิลปะบนหน้าจอ ภาพถ่ายส่วนตัว โปรแกรมรักษาหน้าจอ และฟังก์ชันนาฬิกา

ภาพหน้าจอที่แสดงประโยชน์ของเซนเซอร์แสงและสี

เซนเซอร์แสงและสี

เมื่อเฉดสีของแหล่งกำเนิดแสงในห้องเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่นระหว่างเย็นและอบอุ่น สีของภาพทีวีจะเปลี่ยนตามไปด้วยและอาจกลายเป็นสีที่ไม่เป็นธรรมชาติ ทีวีรุ่นนี้มีเซนเซอร์แสง RGB ที่ช่วยปรับสีและความสว่างของภาพให้เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดแสงและสภาพแวดล้อมของห้อง 

โลโก้ Acoustic Auto Calibration

Acoustic Auto Calibration

ไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่ใดทีวีเครื่องนี้จะตรวจจับตำแหน่งของคุณและปรับเสียงให้เหมาะสมเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงที่เหมือนกับการนั่งอยู่หน้าทีวี เสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในห้องของคุณ ตัวอย่างเช่น ผ้าม่านจะดูดซับเสียง ในขณะที่วัตถุที่อยู่หน้าทีวีอาจรบกวนการผ่านของเสียง ซึ่งทำให้คุณภาพของเสียงที่คุณได้ยินลดลง ทีวีเครื่องนี้จะตรวจจับวัตถุและสร้างเสียงที่มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับห้องของคุณมากที่สุด

โลโก้ Netflix Calibrated Mode

Netflix Calibrated Mode

โหมดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้เพลิดเพลินกับต้นฉบับของ Netflix และสร้างคุณภาพของภาพในระดับเดียวกับต้นฉบับที่ผ่านการประเมินจากสตูดิโอบนหน้าจอทีวี วิสัยทัศน์และความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ถูกคงไว้อย่างครบถ้วนด้วย Netflix Calibrated Mode 

โลโก้ Dolby Vision® และ Dolby Atmos®

Dolby Vision® และ Dolby Atmos® 

เพลิดเพลินไปกับความตื่นตาของโรงภาพยนตร์ในบ้านของคุณ Dolby Vision® มอบฉากที่สดใสดุจมีชีวิตเพื่อการรับชมที่สมจริง ในขณะที่ Dolby Atmos® ให้เสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางอันน่าดื่มด่ำไปทั่วห้องของคุณ 

ภาพของ Z9J | BRAVIA XR | MASTER Series| Full Array LED | 8K | High Dynamic Range (HDR) | สมาร์ททีวี (Google TV)

การเชื่อมต่อ Bluetooth

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ BLUETOOTH® กับทีวีของคุณสำหรับความบันเทิงแบบไร้สายได้อย่างง่ายดาย จับคู่หูฟัง Bluetooth กับ BRAVIA และเพลิดเพลินกับรายการทีวีและเพลงในสถานที่โปรดของคุณโดยไม่มีการรบกวนหรือการขัดจังหวะ