38

4.7 จากรีวิวของลูกค้า 38 ราย

28
9
1
0
0
คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

38 รีวิวจากลูกค้า

0

Beautiful colours and nice audio

164 cm (65") 04 เมษายน 2021 โดย cheesan ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought this TV a month ago and am happy with it, except that there is no comprehensive instruction manual.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ปานกลาง

ใช้งานง่าย

พอใช้

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Good display and sound

139 cm (55") 31 มีนาคม 2021 โดย Rye8 ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought this about 1 month ago and so far it’s working as expected. Pic image is excellent

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Sony-A8H/ OLED/ 4K Ultra

164 cm (65") 30 มีนาคม 2021 โดย Mohdar ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought it a month ago and work wonders I like it

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Amazing pictures! Amazing Sound!

164 cm (65") 29 มีนาคม 2021 โดย Nik668 ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I’ve looked at other TVs before settling for this one. I’ve always wanted a Sony TV but the price has always been an issue. Or so I thought. After checking out the other Brand’s, I chanced upon this fantastic offer and bought it without much hesitation. I only struggled between and 55 or a 65. ;) I must say it is one of the most amazing TVs I’ve bought so far. With amazing picture and sound quality, and at 65 inches, I am literally in a theatre!!

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Nice colour

164 cm (65") 22 มีนาคม 2021 โดย Diong ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought this month so nice colour good. I bought this month so nice colour good.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

A 4K TV for all.

164 cm (65") 20 มีนาคม 2021 โดย ST C ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Finally, a TV where the color is just right out of the box without the need to calibrate them. Stunning 4K pictures. Fast responsive apps. The acoustic surface audio is great but I hope Sony could figure out a way to integrate them with the AVR audio.

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Super Black

164 cm (65") 19 มีนาคม 2021 โดย Brandon999 ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Good natural image. Black is very Black. Not as reflective as thought earlier.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Awesome, great feature,smart tv

139 cm (55") 17 มีนาคม 2021 โดย Mailsteen ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I'm happy that I bought awesome tv,great future, great sound, user friendly, great technology

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Superb Viewing Experience !

164 cm (65") 01 มีนาคม 2021 โดย Eric Y ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought this Sony TV 65" A8H during CNY period and have been enjoying the wonderful experience of watching 4K content and Android TV in build applications ! Streaming over the internet was smooth and the deep contrast of the TV brought up the best pic quality viewing experience! Just wished that the price of SONY OLED TV could be adjusted lower to be more affordable to main viewers.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Awesome Sony OLED TV

139 cm (55") 28 กุมภาพันธ์ 2021 โดย Mr Sasi ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

This tv is out of the world!! The picture quality is excellent! I really love the vibrant colours and I couldn’t take my eyes of the majestic view of my Sony OLED TV, even the minute details are soooo clear!!! I would definitely recommend this masterpiece, awesome Sony OLED TV, to my relatives and friends!!! The sleak and wonderful design of my tv is well designed and it’s soooo beautiful that I couldn’t find a word or phrase to describe it. Wonderful piece of technology would be an understatement as my Sony OLED TV is extraordinary and if u are looking for a new TV to place on you living room, I will definitely recommend Sony OLED TV to you!!!! I am enjoying this magnificent piece of tech every day and hope u get your very own and start enjoying soon!!!

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

My first Oled. Love it!

164 cm (65") 21 กุมภาพันธ์ 2021 โดย RichardTKL ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought Sony A8h recently after read and view many reviews and write out through media. The TV is awesome with great features, color and audio. My best TV so far.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Excellent picture quality. Near hifi grade sound.

139 cm (55") 15 กุมภาพันธ์ 2021 โดย Akula ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Bought the A8H a few weeks ago. It has made me wanting to watch tv more often than before. It has become my best entertainment device. From movies, music, online conference, YouTube and online indoor cycling, this tv executes it flawlessly. Great picture and sound quality. Somewhat pricey though.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Terrific TV

164 cm (65") 06 กุมภาพันธ์ 2021 โดย MichaelPu ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Really good picture quality. Superb scaling. Comes with AppleTV following the latest firmware update. Some initial instability getting the eARC to work with my 2014 Marantz receiver but everything seems to be synched up and working well after putting in a new HDMI cable.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Awesome overall !

139 cm (55") 13 มกราคม 2021 โดย J Ng ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Great product for this A8H that make my watching so awesome and pleasant. Crystal clear and great sound system

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Good sony OLED tv i have first purchase

139 cm (55") 12 มกราคม 2021 โดย rtch ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

the tv is great and clear. feature is good that links well with Netflix shows.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Enjoying it...

164 cm (65") 06 มกราคม 2021 โดย Madhup ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Outstanding picture , effective audio system, excellent black levels

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

A8H

139 cm (55") 01 มกราคม 2021 โดย John Paul O ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Sony OLED TV provides good value and performance. No issues so far.

คุณภาพของภาพ

ดี

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ปานกลาง

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Beautiful colors and images

139 cm (55") 24 ธันวาคม 2020 โดย Prisjop ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Bought this 3 weeks ago. First smart TV...size is optimal for my living room and user friendly TV!

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Beautiful OLED TV

139 cm (55") 22 ธันวาคม 2020 โดย Boon Boon Tan ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

The picture quality is excellent! The design is sleek and nice. Looks great in the living room that I put in.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Slick and beautiful

164 cm (65") 21 ธันวาคม 2020 โดย bzbuzz ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Beautiful graphic on 4K, strong dynamic sound which has the ability to match normal sound bar. Android interface makes it easy to navigate. However graphic quality is poor when watching HD contents from either Singtel TV or Youtube. The video quality for such sources are incomparable to my previous FHD Sony TV. Therefore I assume this TV will only show it potential on 4k source.

คุณภาพของภาพ

ปานกลาง

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Sony oled 55 tv

139 cm (55") 19 ธันวาคม 2020 โดย Jimtan1 ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Did not disappoint Was happy with purchase Would buy Sony again

คุณภาพของภาพ

ดี

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ปานกลาง

การออกแบบ

ปานกลาง

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Real sound from the TV

164 cm (65") 18 ธันวาคม 2020 โดย TS71 ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

i love the quality of the TV and the features and qualities that it brings. I dont need a sound bar and the sound emitted from the screen surface is impressive! Really enjoy it. Very neatly positioned on my TV console and just enjoy the quality.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

1

0

0

Gorgeous display for movies, TV shows, and PS5

164 cm (65") 13 ธันวาคม 2020 โดย joshfc2001 ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Such a gorgeous display. Watching Netflix and prime is amazing. Gaming is awesome with PS5. No regrets getting the A8H. I mounted the TV in a darker area of the hall and the picture quality is exquisite. The upscaling tech is top notch, watching Astro in upscaled 4k is really good.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Great Sound and Picture

164 cm (65") 08 ธันวาคม 2020 โดย Bizarbiz ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought it in Nov 2020. is the best buy for me for the year . great sound effect and the picture is so sharp .

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0