หมายเลข ID หัวข้อ : 00188478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

วิธีการให้มีเสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวีพร้อมกัน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อที่จะรับฟังเสียงจากหูฟังและลำโพงของทีวีในเวลาเดียวกัน เมื่อรับชมทีวี หรือภาพยนตร์ , อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณจะต้องมีออดิโอเอาท์พุทที่เป็นแบบหลายเอาท์พุท

ข้อสำคัญ: ทีวีบางรุ่นไม่สามารถให้เสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวีพร้อมกันได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน

หมายเหตุ:

 • อุปกรณ์จ่ายสัญญาณ(Source device)ใช้ในการเรียกอุปกรณ์ที่เป็นตัวจ่ายสัญญาณให้กับทีวีเครื่องนั้น โดยทั่วไป, สิ่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ภายนอกเช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(กล่องเซ็ตทอป), หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc
 • ในขณะที่ทีวีบางเครื่องจะมีออดิโอเอาท์พุท ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับหูฟัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเชื่อมต่อนี้จะปิดลำโพงของทีวีไว้.

ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

 1. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ).
 2. ชนิดของหูฟัง.
 3. วิธีการเซ็ตอัพทีวี.

 1. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ)
  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแหล่งจ่ายสัญญาณ และทีวี มีเอาท์พุทหลายเอาท์พุท
   ออดิโอเอาท์พุทหลายเอาท์พุท (Multiple audio outputs)
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเข้ากับทีวี

   หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้สาย HDMI เชื่อมต่อ เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีที่สุด  
    
  3. ทางด้านหลังของแหล่งจ่ายสัญญาณ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อAUDIO OUT .

   Analog In
    
  4. ทางด้านหลังของเครื่องส่งสัญญาณหูฟัง ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อAUDIO IN .

   Headphone in

   หมายเหตุ: หูฟังบางอันจะต้องใช้การเชื่อมต่อของปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ (Stereo mini plug) แทนการเชื่อมต่อแบบคอมโปสิตทั่วไปที่เป็นสีแดงและขาว ถ้าหากไม่มีปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ มาพร้อมกับหูฟัง, ให้ติดต่อกับร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่าน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีของสายแบบ RCA-to-stereo mini plug.

   สาย Stereo to composite audio . 

    
 2. ชนิดของหูฟัง.
  1. ขึ้นอยู่กับรุ่นของหูฟังแบบ RF ป้ายกำกับขั้วอินพุทอาจจะแตกต่างกันออกไป. ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างบางอัน:
   • AUDIO IN 1 (L และ R) และ AUDIO IN 2
   • A (L และ R) และ B
   • PHONES IN (L และ R)
   • Line In
  2. หูฟังแบบ Infrared (IR) และ Radio Frequency (RF) .

   หมายเหตุ: หูฟังแบบไร้สาย โดยปกติจะต้องมีการเชื่อมต่อกำลังไฟให้เพิ่มเติม. ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับหูฟัง เพื่อพิจารณาดูว่าหูฟังนั้นต้องใช้แบตเตอรี่หรือต้องเชื่อมต่อกับกำลังไฟ AC หรือไม่
    
 3. วิธีการเซ็ตอัพทีวี.

  สำหรับ Android TV™:
  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่  การตั้งค่า.
  3. เลือกที่ การปรับเสียง.
  4. เลือกไปที่ Headphone/Audio out.
  5. เลือกไปที่ Audio out (Fixed).
  6. บนรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม BACK .
  7. เลือกไปที่ Headphone speaker link.
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Headphone speaker link ไม่มีแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Audio to both TV speakers & other device เพื่อเปิดให้ทำงาน
  8. เลือกไปที่ Speakers on.
    
  สำหรับ ทีวี Sony รุ่นอื่น ๆ:
  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน
  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Preferences หรือ System Settings.
  4. เลือกที่ Setup.
  5. เลือกไปที่ AV Setup.
  6. เลือกไปที่ Headphone/Audio out.
  7. เลือกไปที่ Audio out.
  8. กดที่ปุ่ม BACK หรือ RETURN เพื่อกลับไปที่ AV Setup.
  9. เลือกไปที่ Audio out.
  10. เลือกไปที่ Fixed.
    

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อให้ ดูได้จากต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง. 
 2. วิธีการเชื่อมต่อหูฟัง หรือลำโพงไร้สาย เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ หรือแหล่งจ่ายสัญญาณ A/V อื่่นๆ