หมายเลข ID หัวข้อ : 00188478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

วิธีการให้มีเสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวีพร้อมกัน

  [สรุป] วิธีการให้มีเสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวีพร้อมกัน

  [คำตอบ]
  เพื่อที่จะรับฟังเสียงจากหูฟังและลำโพงของทีวีในเวลาเดียวกัน เมื่อรับชมทีวี หรือภาพยนตร์ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณจะต้องมีออดิโอเอาต์พุตที่เป็นแบบหลายเอาต์พุต

  ข้อสำคัญ:

  • ทีวีบางรุ่นไม่สามารถให้เสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวีพร้อมกันได้
   สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน
  • เครื่อง Android TV™ บางรุ่นที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 จะมีข้อมูลจำเพาะที่ต่างกัน ถ้าทีวีของท่านมีในรายการด้านล่างนี้ ให้ตรวจเช็คกับหัวข้อ วิธีการฟังทีวีของท่านผ่านทาง หูฟัง และ ลำโพงของทีวี เครื่อง Soundbar หรือ อุปกรณ์เสียงอันอื่นพร้อมกัน
   รายการรุ่นเครื่องเป้าหมาย

  หมายเหตุ:

  • อุปกรณ์จ่ายสัญญาณ (Source device) ใช้ในการเรียกอุปกรณ์ที่เป็นตัวจ่ายสัญญาณให้กับทีวีเครื่องนั้น โดยทั่วไป สิ่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ภายนอกเช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (เซ็ตท็อปบอกซ์) หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc
  • ในขณะที่ทีวีบางเครื่องจะมีออดิโอเอาต์พุต ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับหูฟัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเชื่อมต่อนี้จะปิดลำโพงของทีวีไว้

  ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  1. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ)
  2. ชนิดของหูฟัง
  3. วิธีการเซ็ตอัปทีวี

  1. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ)
   1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแหล่งจ่ายสัญญาณ และทีวี มีเอาต์พุตหลายเอาต์พุต
     
   2. เชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเข้ากับทีวี

    หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้สาย HDMI เชื่อมต่อ เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีที่สุด  
     
   3. ทางด้านหลังของแหล่งจ่ายสัญญาณ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อAUDIO OUT

    Analog In
     
   4. ทางด้านหลังของเครื่องส่งสัญญาณหูฟัง ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อAUDIO IN

    Headphone in

    หมายเหตุ: หูฟังบางอันจะต้องใช้การเชื่อมต่อของปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ (Stereo mini plug) แทนการเชื่อมต่อแบบคอมโปสิตทั่วไปที่เป็นสีแดงและขาว ถ้าหากไม่มีปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ มาพร้อมกับหูฟัง ให้ติดต่อกับร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่าน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีของสายแบบ RCA-to-stereo mini plug

    สาย Stereo to composite audio 

     
  2. ชนิดของหูฟัง
   1. ขึ้นอยู่กับรุ่นของหูฟังแบบ RF ป้ายกำกับขั้วอินพุตอาจจะแตกต่างกันออกไป ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างบางอัน:
    • AUDIO IN 1 (L และ R) และ AUDIO IN 2
    • A (L และ R) และ B
    • PHONES IN (L และ R)
    • Line In
   2. หูฟังแบบ Infrared (IR) และ Radio Frequency (RF)

    หมายเหตุ: หูฟังแบบไร้สาย โดยปกติจะต้องมีการเชื่อมต่อไฟให้เพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับหูฟัง เพื่อพิจารณาดูว่าหูฟังนั้นต้องใช้แบตเตอรี่หรือต้องเชื่อมต่อกับไฟ AC หรือไม่
     
  3. วิธีการเซ็ตอัปทีวี

   สำหรับ Android TV (ยกเว้นเครื่องรุ่นที่อยู่ในรายการด้านล่าง):
   รายการรุ่นเครื่องที่ยกเว้น
   1. โดยการใช้รีโมตคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ Sound
   4. เลือกไปที่ Headphone/Audio out
   5. เลือกไปที่ Audio out (Fixed)
   6. บนรีโมตคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม BACK
   7. เลือกไปที่ Headphone speaker link
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Headphone speaker link ไม่มีแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Audio to both TV speakers & other device เพื่อเปิดให้ทำงาน
   8. เลือกไปที่ Speakers on

  สำหรับ Sony TV อื่น ๆ:
  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน

  1. โดยการใช้รีโมตคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
  2. เลือกที่Settings
  3. เลือกที่ Preferences หรือ System Settings
  4. เลือกที่ Setup
  5. เลือกไปที่ AV Setup
  6. เลือกไปที่ Headphone/Audio out
  7. เลือกไปที่ Audio out
  8. กดที่ปุ่ม BACK หรือ RETURN เพื่อกลับไปที่ AV Setup
  9. เลือกไปที่ Audio out
  10. เลือกไปที่ Fixed

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อให้ ดูได้จากต่อไปนี้:

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง 
  2. วิธีการเชื่อมต่อหูฟัง หรือลำโพงไร้สาย เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ หรือแหล่งจ่ายสัญญาณ A/V อื่นๆ