หมายเลข ID หัวข้อ : 00188552 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/11/2017

หูฟังแบบ Infrared (IR) และ Radio Frequency (RF).

  มีเทคโนโลยีไร้สายสองแบบที่ใช้กับหูฟัง คือ Infrared (IR) และ Radio Frequency (RF):

  • Infrared (IR)
   เทคโนโลยีนี้ต้องการเครื่องส่งสัญญาณแบบเส้นสายตา (line of sight). หูฟังแบบ IR จะมีมาให้ในเครื่องบางรุ่น. หูฟังเพิ่มเติมสามารถจะใช้ได้พร้อมกัน แต่ต้องเป็นแบบที่ออกแบบมาให้รับสัญญาณ IR ได้เท่านั้น.
  • Radio Frequency (RF)
   เทคโนโลยีนี้จะแปลงระดับสัญญาณออดิโอไปเป็นคลื่นวิทยุ และส่งกระจายสัญญาณไปให้กับหูฟัง. การรับส่งสัญญาณแบบเส้นสายตา จึงไม่จำเป็นสำหรับหูฟังแบบนี้. หูฟังเพิ่มเติมสามารถจะใช้ได้พร้อมกัน แต่ต้องเป็นแบบที่ออกแบบมาให้รับสัญญาณ RF เดียวกันได้เท่านั้น.