หมายเลข ID หัวข้อ : 00188564 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/09/2019

วิธีการเชื่อมต่อหูฟังหรือลำโพงไร้สาย เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์หรือแหล่งจ่ายสัญญาณ A/V อื่นๆ

  ข้อสำคัญ:

  • เครื่องรับโทรทัศน์ จะต้องมีแจ็คขั้วต่อ Composite audio หรือ Monitor output จึงจะทำตามขั้นตอนนี้ได้ เครื่องส่งหูฟังก็สามารถจะเชื่อมต่อเข้ากับแจ็คขั้วต่อ AUDIO OUT ของเครื่อง VCR ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยได้เช่นกัน เรื่องนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้หรืออาจจะแก้ให้ไม่ได้ เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะใช้หูฟังตลอดเวลา
  • ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ ถ้าหากหูฟังหรือลำโพงแบบไร้สาย ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ต้องมั่นใจว่าได้ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว ตามคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับหูฟังหรือลำโพงของท่าน

  วิธีการแก้ปัญหานี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์ให้ แต่ท่านก็สามารถจะเชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย ดูที่ภาพประกอบไปพร้อมกับขั้นตอนด้านล่างเพื่อการเชื่อมต่อที่ถูกต้องกับอุปกรณ์ของท่าน

  รูปภาพประกอบ

  1. ทางด้านหลังของทีวี เชื่อมต่อสายออดิโอด้านหนึ่งเข้ากับแจ็คขั้วต่อ AUDIO OUT หรือ MONITOR OUT

   ข้อสำคัญ: ถ้าหากท่านต้องการจะรับสัญญาณออดิโอผ่านทางหูฟังในระหว่างที่รับฟังเสียงจากทางลำโพงของเครื่องรับโทรทัศน์ไปด้วย ให้เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับกล่อง Cable Box/Satellite Box แทนการต่อเข้าที่เครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน ถ้าหากท่านต้องการจะรับฟังเสียงออดิโอจากเครื่องเล่น DVD หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันที่เชื่อมต่อกับทีวีของท่าน , ให้เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ Audio out ของทีวีของท่าน ท่านอาจจะต้องทำการเปิดการตั้งค่าของลำโพงในทีวีของท่าน เพื่อรับฟังเสียงจากทั้งสองแหล่งจ่ายพร้อมกัน กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานของทีวี ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

   หมายเหตุ:

   • ถ้าทำการเชื่้อมต่อเข้ากับแจ็คขั้วต่อ MONITOR OUT ท่านอาจจะสามารถเปิดให้ลำโพงของทีวีให้มีเสียงออกมาได้ และได้ยินเสียงจากหูฟังไร้สายหรือลำโพง
   • ถ้าหากเชื่อมต่อเข้ากับแจ็คขั้วต่อ AUDIO OUT อาจจะจำเป็นต้องทำการปิดลำโพงในตัวเครื่องของทีวี ก่อนที่จะใช้หูฟังหรือลำโพงแบบไร้สายนี้
   • ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์นั้นสำหรับรายละเอียดเฉพาะ
  2. ทางด้านหลังของเครื่องส่งสัญญาณ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คขั้วต่อAUDIO IN
  3. ทางด้านหลังของเครื่องส่งสัญญาณ ให้เชื่อมต่อตัว AC Power adaptor เข้ากับแจ็คขั้วต่อDC IN 9V
  4. เสียบ AC power adapter ของเครื่องส่งเข้ากับเต้ารับไฟ AC
  5. ปรับระดับเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ให้เป็นระดับที่ต้องการ
  6. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหูฟังหรือลำโพงไร้สาย มีการเปิดเพาเวอร์ไว้ และ ระดับเสียงมีการปรับไว้ในระดับที่ต้องการแล้ว

  หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการรายละเอียดเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับฟีเจอร์ และความสามารถในการใช้งานได้ของทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องรับโทรทัศน์นั้น