หมายเลข ID หัวข้อ : 00188564 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเชื่อมต่อหูฟัง หรือ ลำโพงไร้สาย เข้ากับโทรทัศน์ หรือ แหล่งจ่ายสัญญาณ A/V อื่น ๆ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

 • โทรทัศน์จะต้องมีแจ็ค composite audio หรือ monitor output จึงจะทำตามขั้นตอนนี้ได้. เครื่องส่งหูฟังก็สามารถจะเชื่อมต่อเข้ากับแจ็ค AUDIO OUT ของเครื่อง VCR ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยได้เช่นกัน. เรื่องนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ หรือ อาจจะแก้ให้ไม่ได้ เนื่องจาก การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะใช้หูฟังตลอดเวลา.
 • ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ ถ้าหากหูฟัง หรือ ลำโพงแบบไร้สาย ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้, ต้องมั่นใจว่า ได้ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ไว้เต็ม ตามคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับหูฟัง หรือ ลำโพงของท่าน.

วิธีการแก้ปัญหานี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อโทรทัศน์ให้ แต่ท่านก็สามารถจะเชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย. ดูที่ภาพประกอบไปพร้อมกับขั้นตอนด้านล่างเพื่อการเชื่อมต่อที่ถูกต้องกับอุปกรณ์ของท่าน.

รูปภาพประกอบ

 1. ทางด้านหลังของทีวี เชื่อมต่อสายออดิโอด้านหนึ่งเข้ากับแจ็ค AUDIO OUT หรือ MONITOR OUT.

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากท่านต้องการจะรับสัญญาณออดิโอผ่านทางหูฟังในระหว่างที่รับฟังเสียงจากทางลำโพงของโทรทัศน์ไปด้วย, ให้เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับกล่อง Cable Box/Satellite Box แทนต่อการต่อเข้าที่โทรทัศน์ของท่าน. ถ้าหากท่านต้องการจะรับฟังเสียงออดิโอจากเครื่องเล่น DVD หรือ อุปกรณ์ที่คล้ายกันที่เชื่อมต่อกับทีวีของท่าน, ให้เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับ audio out ของทีวี. ท่านอาจจะต้องทำการเปิดการตั้งค่าของลำโพงในทีวีของท่าน เพื่อรับฟังเสียงจากทั้งสองแหล่งจ่ายพร้อมกัน. กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของทีวี ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าทำการเชื่อมต่อเข้ากับแจ็ค MONITOR OUT, ท่านอาจจะสามารถเปิดให้ลำโพงของทีวีให้มีเสียงออกมาได้ และได้ยินเสียงจากหูฟังไร้สาย หรือ ลำโพง.
  • ถ้าหากเชื่อมต่อเข้ากับแจ็ค AUDIO OUT, อาจจะจำเป็นต้องทำการปิดลำโพงในตัวเครื่องของทีวี ก่อนที่จะใช้หูฟัง หรือ ลำโพงแบบไร้สายนี้.
  • ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์นั้นสำหรับรายละเอียดเฉพาะ.
 2. ทางด้านหลังของเครื่องส่งสัญญาณ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อ AUDIO IN.
 3. ทางด้านหลังของเครื่องส่งสัญญาณ ให้เชื่อมต่อตัว AC Power adaptor เข้ากับแจ็คต่อ DC IN 9V.
 4. เสียบปลั๊ก AC power adapter ของเครื่องส่งเข้ากับเต้ารับไฟ AC.
 5. ปรับระดับวอลลุ่มของโทรทัศน์ให้เป็นระดับที่ต้องการ.
 6. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า หูฟัง หรือ ลำโพงไร้สาย มีการเปิดเพาเวอร์ไว้ และระดับวอลลุ่มมีการปรับไว้ในระดับที่ต้องการ.

หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการรายละเอียดเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับฟีเจอร์ และความสามารถในการใช้งานได้ของทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับโทรทัศน์นั้น.