หมายเลข ID หัวข้อ : S500055032 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2013

ทำไมเครื่องนี้จึงไม่สามารถชาร์จได้ ?

เครื่องนี้ไม่สามารถชาร์จได้

  กรุณาตรวจเช็คสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • ให้ใช้แต่สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนี้ บางครั้งท่านไม่สามารถจะทำการชาร์จเครื่องนี้ได้จากสาย USB อันอื่น ต้องแน่ใจว่า ท่านได้ใช้แต่สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนี้เท่านั้น
  • ตรวจเช็คว่า เครื่องนี้และเครื่องคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อกันอยู่โดยตรง ไม่มีการต่อผ่าน USB hub
  • ปัญหามักจะเกิดขึ้นกับการเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
   ให้เชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่นดูถ้าหากมี
  • เครื่องนี้อาจจะไม่ชาร์จในที่มีอุณหภูมิที่ต่ำหรือมีอุณหภูมิสูง  ให้ชาร์จเครื่องนี้ในที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5 และ 35 องศาเซลเซียส
  • ในบางครั้งไฟแสดงสถานะ (สีแดง) จะไม่ติดสว่างหลังจากที่ท่านไม่ได้ใช้เครื่องนี้เป็นเวลานาน  เนื่องจาก แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟเข้าไปได้ใหม่นั้นคายประจุจนหมด ให้ทำการชาร์จเครื่องนี้ต่อไป จากนั้นอีก 2-3 นาทีต่อมา ไฟแสดงสถานะจะติดสว่างขึ้นมา
  • ตรวจเช็คว่า เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเปิดอยู่ เนื่องจาก ท่านจะไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในโหมด standby, sleep หรือ hibernation

   

  ให้ลองทำตามกระบวนการเชื่อมต่อ USB ใหม่อีกครั้งเพื่อค้นหาปัญหา