หมายเลข ID หัวข้อ : S500055025 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/02/2013

ขั้นตอนของการจับคู่ (pairing) มีอะไรบ้าง ?

เรื่องขั้นตอนการจับคู่

  กรุณาอ้างอิงกับขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง

  การเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับกันได้ โดยระบบสัมผัสปุ่มเดียว 

  1. ดาวน์โหลดแอพ NFC Easy Connect ไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจาก Google Play และติดตั้งเข้าไป
  2. ตั้งสวิทช์ NFC เพื่อทำการ ON ตัวเครื่อง
  3. เริ่มการทำงานของ แอพ NFC Easy Connect บนตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน. ต้องมั่นใจว่ามีหน้าจอของแอพพลิเคชั่นนั้นแสดงขึ้นมา
  4. แตะที่ตัวเครื่องด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น
   สัมผัสส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
   ให้แตะที่ตัวเครื่องด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ จนกระทั่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่น
   ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อให้การเชื่อมต่อสำเร็จ

  การเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์อื่น  

  1. ปิดตัวเครื่องไปก่อน
  2. วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เป็นตัวหลักโดยอยู่ในระยะห่างจากกันไม่เกิน 1 ม.
  3. กดค้างไว้ที่ปุ่ม POWER *1 ของตัวเครื่องจนกระทั่งหลอดไฟ (น้ำเงิน) และ (แดง) กระพริบสลับกัน.
  4. ดำเนินการจับคู่ ที่ตัวอุปกรณ์ BLUETOOTH หลักและทำการค้นหาเครื่องนี้
  5. เลือกชื่อรุ่นจากหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH ตัวหลัก *2
  6. ถ้าหากมีการถามหา Passkey*3 บนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH ตัวหลัก ให้ป้อน 0000 เข้าไป
  7. หลอดไฟ (สีน้ำเงิน) ของตัวเครื่องจะกระพริบช้าๆ และการจับคู่ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น

  *1: กดค้างที่ปุ่มไว้ประมาณ 2 วินาทีเมื่อท่านทำการจับคู่ในครั้งแรก หรือหลังจากที่ทำการรีเซ็ตและกดไว้ประมาณ 7 วินาที สำหรับกรณีอื่น ๆ
  *2: ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ตัวหลักสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ
  *3: Passkey อาจจะมีการเรียกเป็น Passcode, PIN code, PIN number หรือ Password