หมายเลข ID หัวข้อ : 00206223 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

วิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ของอุปกรณ์การเล่นของท่าน

  เลือกอุปกรณ์ของท่านด้านล่าง เพื่อเข้าไปดูวิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth.
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ OS, วิธีการอาจจะแตกต่างกันได้, สำหรับรายละเอียดต่าง ๆให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้นหรือติดต่อกับผู้ผลิต.

  Android (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, แทบเล็ต)
  iOS (iPhone, iPad)
  Windows 10
  Windows 8/7
  Mac


  Android (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, แทบเล็ต)

  1. จากหน้าจอ Home, แตะที่ Settings - Device connection - Bluetooth.
   รายการของอุปกรณ์ Bluetooth จะแสดงขึ้นมา.
  2. ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth มีการตั้งไว้ที่ Off, ให้ปรับไปที่ On.
  3. แตะที่  (setting) ของอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะยกเลิกการจับคู่.
  4. เมื่อเมนูถัดมาแสดงขึ้นมา ให้แตะที่ FORGET.

  iOS (iPhone, iPad)

  1. จากหน้าจอ Home, ให้แตะที่ Settings
  2. แตะที่ Bluetooth เพื่อให้แสดงเมนูการตั้งค่าของ Bluetooth.
  3. ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth มีการตั้งไว้ที่ Off, ให้ปรับไปที่ On.
   รายการของอุปกรณ์ Bluetooth จะแสดงขึ้นมา. 
  4. แตะที่อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะยกเลิกการจับคู่.
  5. แตะที่ Forget This Device

  Windows 10

  1. จากเมนู Start, คลิกที่  (settings) - Devices Add Bluetooth or other device เพื่อให้แสดงเมนูของ Bluetooth.
  2. ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth มีการตั้งไว้ที่ Off, ให้ปรับไปที่ On
   รายการของอุปกรณ์ Bluetooth จะแสดงขึ้นมา.
  3. คลิกที่อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะยกเลิกการจับคู่.
  4. คลิกที่Remove device.

  Windows 8/7

  1. คลิกที่ Control Panel - Hardware and Sound - Devices and Printers.
   รายการของอุปกรณ์ Bluetooth จะแสดงขึ้นมา.
  2. คลิกขวา บนอุปกรณ์ที่ท่านตอ้งการจะยกเลิกการจับคู่ และจากนั้นให้คลิกที่ Remove device.

  Mac

  1. จากเมนู , คลิกที่ System Preferences - Bluetooth เพื่อให้แสดงเมนูการตั้งค่าต่าง ๆของ Bluetooth.
  2. ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth มีการตั้งไว้ที่ Off, ให้ปรับไปที่ On.
   รายการของอุปกรณ์ Bluetooth จะแสดงขึ้นมา.
  3. คลิกที่รายการสินค้าที่ท่านต้องการจะยกเลิกการจับคู่ และจากนั้นให้คลิกที่  (remove) ที่แสดงทางด้านขวา