หมายเลข ID หัวข้อ : 00198592 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

การตรวจเช็คแอปต่าง ๆ ทั้งหมดในทีวีนั้น(สำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Android TV)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี ถ้าหากท่านต้องการตรวจเช็คดูแอปต่าง ๆ ทั้งหมดในทีวีของท่าน:

ข้อสำคัญ: ไม่ได้มี BRAVIA TV ครบทุกรุ่นที่จะสามารถใช้แอปปลิเคชันได้. เพื่อที่จะดูว่าทีวีของท่านมีฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คจากคู่มือที่จัดมาให้กับเครื่องของท่าน.

  1. ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
  2. บนตัวใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME  .
  3. เลือกที่ All Apps, Applications หรือ All Applications.

    หมายเหตุ: สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014, All Apps จะอยู่ที่มุมล่างของหน้าจอเมนู Apps.

ท่านสามารถค้นหาแอปอื่นต่าง ๆ ที่มีให้ได้โดยใช้ VeWD App Store (ก่อนหน้านี้คือ Opera TV Store).

หมายเหตุ:  แอปนี้จะมีเฉพาะสำหรับบางรุ่นเท่านั้น.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ All Apps, Applications หรือ All Applications.
  3. เลือกที่ VeWD App Store.