หมายเลข ID หัวข้อ : 00180464 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมกล้องและกล้องถ่ายวิดีโอของ Windows 8 & Windows 8.1

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น
  • การทำงานไม่ได้รับการประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด

 

สัญลักษณ์:

O : ใช้งานร่วมกันได้
X : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
– : ไม่ได้ตรวจสอบ
NA: ไม่สามารถใช้งานได้
GPS Unit
ชื่อรุ่น Windows 8 Windows 8.1
GPS-CS1 O O


HDD Photo Storage
ชื่อรุ่น Windows 8 Windows 8.1
HDPS-M1 - -
HDPS-M10 - -

หมายเหตุ:
โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้