หมายเลข ID หัวข้อ : 00180428 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของกล้อง Bloggie HD Cameras สำหรับ Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

หมายเหตุ:

  • ฟังค์ชั่น USB stream ไม่สนับสนุนใน Windows 8

สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2.  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
กล้อง Bloggie HD 
รุ่น ใช้งานร่วมกันได้ หมายเหตุ
MHS-CM5 O (จำกัดการใช้) *1
MHS-FS1 O  
MHS-FS1K O  
MHS-FS2 O  
MHS-FS2K O  
MHS-FS3 O  
MHS-FS3K O  
MHS-PM5 O (จำกัดการใช้) *1
MHS-PM5K O (จำกัดการใช้) *1
MHS-TS20 O  
MHS-TS20K O  
MHS-TS22 O  

*1: รูปภาพต่าง ๆ อาจจะไม่ได้รับการนำเข้าอย่างถูกต้อง ถ้าหากเครื่องพีซีนั้นเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาภายหลังการเชื่อมต่อ USB ในกรณีนี้ ให้ถอดสาย USB ออกไปก่อนแล้วเชื่อมต่อเข้าไปใหม่

หมายเหตุ:
โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผูพัฒนาหรือผุ้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้