หมายเลข ID หัวข้อ : 00180333 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของกล้อง Cyber-shot สำหรับ Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2.  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
รุ่น ใช้งานร่วมกันได้(USB connection) หมายเหตุ
DSC-F77 O  
DSC-F77A O  
DSC-F88 O  
DSC-F717 O  
DSC-F828 O  
DSC-FX77 O  
DSC-G1 O  
DSC-G3 O  
DSC-H1 O  
DSC-H2 O  
DSC-H3 O  
DSC-H5 O  
DSC-H7 O  
DSC-H9 O  
DSC-H10 O  
DSC-H20 O  
DSC-H50 O  
DSC-H55 O  
DSC-H70 O  
DSC-H90 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-H100 O  
DSC-HX1 O  
DSC-HX5V O  
DSC-HX7V O  
DSC-HX9V O  
DSC-HX10 O  
DSC-HX10V O  
DSC-HX20V O  
DSC-HX30V O  
DSC-HX100V O  
DSC-HX200 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-HX200V O (จำกัดการใช้) *1
DSC-J10 O  
DSC-L1 O  
DSC-M1 O  
DSC-M2 O  
DSC-N1 O  
DSC-N2 O  
DSC-P2 O  
DSC-P7 O  
DSC-P8 O  
DSC-P9 O  
DSC-P10 O  
DSC-P31 O  
DSC-P32 O  
DSC-P41 O  
DSC-P43 O  
DSC-P51 O  
DSC-P52 O  
DSC-P71 O  
DSC-P72 O  
DSC-P73 O  
DSC-P92 O  
DSC-P93 O  
DSC-P93A O  
DSC-P100 O  
DSC-P150 O  
DSC-P200 O  
DSC-R1 O  
DSC-RX1 O  
DSC-RX100 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-S40 O  
DSC-S60 O  
DSC-S80 O  
DSC-S90 O  
DSC-S500 O (จำกัดการใช้) ไม่สนับสนุนในโหมด PTP  กรุณาใช้โหมด Mass Storage ที่จะนำภาพเข้า
DSC-S600 O  
DSC-S650 O  
DSC-S700 O  
DSC-S730 O  
DSC-S750 O  
DSC-S780 O  
DSC-S800 O  
DSC-S930 O  
DSC-S950 O  
DSC-S980 O  
DSC-S1900 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-S2000 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-S2100 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-S3000 O  
DSC-S5000 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-ST80 O  
DSC-T1 O  
DSC-T2 O  
DSC-T3 O  
DSC-T5 O  
DSC-T7 O  
DSC-T9 O  
DSC-T10 O  
DSC-T11 O  
DSC-T20 O  
DSC-T20HDPR O  
DSC-T25 O  
DSC-T30 O  
DSC-T33 O  
DSC-T50 O  
DSC-T70 O (จำกัดการใช้) ไม่สนับสนุนในโหมด PictBridge  กรุณาใช้โหมด Mass Storage ที่จะนำภาพเข้า
DSC-T70HDPR O (จำกัดการใช้) ไม่สนับสนุนในโหมด PictBridge  กรุณาใช้โหมด Mass Storage ที่จะนำภาพเข้า
DSC-T75 O (จำกัดการใช้) ไม่สนับสนุนในโหมด PictBridge  กรุณาใช้โหมด Mass Storage ที่จะนำภาพเข้า
DSC-T77 O  
DSC-T90 O  
DSC-T99 O  
DSC-T99D O  
DSC-T100 O  
DSC-T110 O  
DSC-T110D O  
DSC-T200 O (จำกัดการใช้) ไม่สนับสนุนในโหมด PictBridge  กรุณาใช้โหมด Mass Storage ที่จะนำภาพเข้า
DSC-T300 O  
DSC-T500 O  
DSC-T700 O  
DSC-T900 O  
DSC-TX1 O  
DSC-TX5 O  
DSC-TX7 O  
DSC-TX9 O  
DSC-TX10 O  
DSC-TX20 O  
DSC-TX55 O  
DSC-TX66 O  
DSC-TX100V O  
DSC-TX200 O  
DSC-TX200V O  
DSC-U10 O  
DSC-U20 O  
DSC-U30 O  
DSC-U40 O  
DSC-U50 O  
DSC-U60 O  
DSC-V1 O  
DSC-V3 O  
DSC-W1 O  
DSC-W5 O  
DSC-W7 O  
DSC-W15 O  
DSC-W17 O  
DSC-W30 O  
DSC-W35 O  
DSC-W40 O  
DSC-W50 O  
DSC-W55 O  
DSC-W70 O  
DSC-W80 O  
DSC-W80HDPR O  
DSC-W85 O  
DSC-W90 O  
DSC-W100 O  
DSC-W110 O  
DSC-W120 O  
DSC-W130 O  
DSC-W150 O  
DSC-W170 O  
DSC-W180 O  
DSC-W190 O  
DSC-W200 O  
DSC-W210 O  
DSC-W220 O  
DSC-W230 O  
DSC-W270 O  
DSC-W275 O  
DSC-W290 O  
DSC-W300 O  
DSC-W310 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-W320 O  
DSC-W330 O  
DSC-W350 O  
DSC-W350D O  
DSC-W360 O  
DSC-W370 O  
DSC-W380 O  
DSC-W390 O  
DSC-W510 O  
DSC-W515PS O  
DSC-W520 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-W530 O  
DSC-W550 O  
DSC-W570 O  
DSC-W570D O  
DSC-W580 O  
DSC-W610 O  
DSC-W620 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-W630 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-W650 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-W670 O  
DSC-W690 O (จำกัดการใช้) *1
DSC-WX1 O  
DSC-WX5 O  
DSC-WX7 O  
DSC-WX9 O  
DSC-WX10 O  
DSC-WX30 O  
DSC-WX50 O  
DSC-WX70 O  
DSC-WX100 O  
DSC-WX150 O  
DSC-WX170 O

*1: รูปภาพต่าง ๆ อาจจะไม่ได้รับการนำเข้าอย่างถูกต้อง ถ้าหากเครื่องพีซีนั้นเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาภายหลังการเชื่อมต่อ USB ในกรณีนี้ ให้ถอดสาย USB ออกไปก่อนแล้วเชื่อมต่อเข้าไปใหม่

หมายเหตุ:
โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้