หมายเลข ID หัวข้อ : 00233178 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

[วิดีโอ] Bluetooth ซีรีส์ | วิธีการจับคู่ด้วย NFC