หมายเลข ID หัวข้อ : 00228541 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

คู่มือในการแก้ปัญหาตัวหูฟัง

  คลิกในแต่ละหัวข้อเพื่อดูขั้นตอนการแก้ปัญหา:

  ไฟไม่เข้าไม่สามารถชาร์จไฟได้
  ไฟไม่เข้าไม่สามารถชาร์จไฟได้
  ไม่สามารถทำการจับคู่ Bluetooth ได้ไม่มีเสียง หรือมีเสียงออกมาจากด้านเดียว
  ไม่สามารถทำการจับคู่ Bluetooth ได้ไม่มีเสียง หรือมีเสียงออกมาจากด้านเดียว
  มีเสียงกระโดด หรือมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นไมโครโฟนไม่ทำงาน
  มีเสียงกระโดด / เสียงรบกวนเกิดขึ้นไมโครโฟนไม่ทำงาน
  ความเสียหายทางกายภาพ 
  ความเสียหายทางกายภาพ 

   

  ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนหลักของ Sony