หมายเลข ID หัวข้อ : 00203179 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

การใช้ Google Assistant ด้วยหูฟังไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  Google Assistant จะช่วยให้ท่านสั่งงานหูฟังของท่านโดยใช้เพียงเสียงของท่านเท่านั้น โดยไม่ต้องใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านและยังทำให้ท่านสามารถสั่งงานเมื่อฟังเพลง ติดต่อกับเพื่อนของท่าน ตั้งการเตือน และอื่น ๆ อีกมากมาย

  การเตรียมพร้อม

  • หูฟังไร้สายที่รองรับ Google Assistant 

   ถ้าต้องการใช้ ฟีเจอร์นี้ จะต้องใช้หูฟังเวอร์ชันต่อไปนี้:

   • WF-1000X: เวอร์ชัน 3.1.4 หรือที่ใหม่กว่า
   • WF-SP700N: เวอร์ชัน 3.0.0 หรือที่ใหม่กว่า
   • WH-1000XM3, WH-1000XM2, WI-1000X: เวอร์ชัน 2.0.0 หรือที่ใหม่กว่า
   • WH-H900N, WH-CH700N, WI-SP600N: เวอร์ชัน 3.0.0 หรือที่ใหม่กว่า
   ถ้าต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์ของชุดหูฟังนี้ ให้เข้าไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony ค้นหาชุดหูฟังของท่าน โดยการใส่ หมายเลขรุ่น จากนั้นไปที่ส่วนของดาวน์โหลด
    
  • แอป Headphones Connect (จะต้องติดตั้งแอป Headphones Connect เวอร์ชัน 3.1.0 หรือที่ใหม่กว่าไว้)
   • สำหรับ Android (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 5.0 หรือที่ใหม่กว่า)
   • สำหรับ iOS (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 11.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) 
     
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับแอป Google Assistant ได้ (จะต้องติดตั้งแอป Google Assistant เวอร์ชันล่าสุดไว้)
   • สำหรับ Android (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 5.0 หรือที่ใหม่กว่า) 
   • สำหรับ iOS (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 11.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) 

  Google Assistant สามารถทำอะไรได้บ้าง

  ส่วนนี้จะอธิบาย ถึงว่า Google Assistant สามารถจะทำได้บ้างเมื่อมีการพูดด้วย

   

  การตั้งค่า Google Assistant

  ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าเริ่มต้น (Initial settings) สำหรับ Google Assistant

   

  การเรียก Google Assistant

  ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการสั่งงานฟังก์ชัน Google Assistant โดยใช้ปุ่มของหูฟัง