หมายเลข ID หัวข้อ : 00233904 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/10/2019

วิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่าน (360 Reality Audio)

  วิเคราะห์รูปลักษณ์ของหูแต่ละข้างใน การตั้งค่าของ 360 Reality Audio Setup โดยใช้แอป Headphones Connect ท่านจะได้พบกับเสียงที่เสมือนจริงและสมจริง เมื่อท่านใช้ข้อมูลการวิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูกับแอปที่ทำงานได้กับ 360 Reality Audio

  หมายเหตุ: ท่านสามารถจะ วิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่าน ได้กับเครื่องของ Sony ที่เข้ากันได้เท่านั้น

  วิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่าน

  1. เปิดแอป Headphones Connect ขึ้นมาและทำการเชื่อมต่อ หูฟัง Bluetooth
  2. เลือกที่่ 360 Reality Audio Setup - Analyze ear shape - ANALYZE
  3. เมื่อมีข้อความของ Analyze your ear shape แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ NEXT
  4. อ่านข้อความที่แสดงขึ้นมา และเลือกที่ OK
  5. เมื่อมีข้อความของ Take a photo of your left ear แสดงขึ้นมา เลือกที่ TAKE A PHOTO
   หมายเหตุ: เมื่อหน้าจอให้ยืนยันการเข้าถึงของ แอปพลิเคชัน เลือกที่ ALLOW
  6. เมื่อมีข้อความของ On the next screen, voice guidance will be provided แสดงขึ้นมา เลือกที่ OK
  7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถ่ายรูปใบหน้าของท่านให้พอดีกับกรอบด้านในของ แอปพลิเคชัน
  8. หันเฉพาะคอของท่านไปทางขวา และถ่ายรูป ท่านก็จะได้ใบหน้าทางด้านซ้ายของท่านพอดีกับกรอบของ แอปพลิเคชัน
  9. เมื่อมีข้อความของ Your left ear has been successfully captured แสดงขึ้นมา เลือกที่ NEXT
  10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถ่ายรูปใบหน้าของท่านให้พอดีกับกรอบด้านในของ แอปพลิเคชัน
  11. หันเฉพาะคอของท่านไปทางซ้ายและถ่ายรูป ท่านก็จะได้ใบหน้าทางด้านขวาของท่านพอดีกับกรอบของ แอปพลิเคชัน
  12. เมื่อมีข้อความของ Your right ear has been successfully captured แสดงขึ้นมา เลือกที่ START

  เมื่อมีข้อความของ completed แสดงขึ้นมา แสดงว่าการวิเคราะห์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว
  หลังจากท่านทำการวิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่านเสร็จแล้ว ให้ทำ การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) ในขั้นตอนถัดไป 
  สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ : การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) (360 Reality Audio)