รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • อนุญาตให้ DSEE HX และ อีควอไลเซอร์ ทำงานพร้อมกัน
  หมายเหตุ: คุณจะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าที่เหมาะสมในแอป Sony | Headphones Connect เพื่อใช้ทั้ง DSEE HX และ อีควอไลเซอร์
 • แก้ไขปัญหาแถบปรับระดับเสียงแสดงโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • แก้ไขปัญหาการใช้การใช้งานระดับเสียงไม่ถูกต้องในขณะที่หยุดเพลงชั่วคราว

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรืออุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า)
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ iOS 13.1 กรุณาทำการอัปเดตโดยใช้ iOS 13.2 หรือที่ใหม่กว่า
 • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • เวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" จะต้องติดตั้งไว้
 • หูฟังจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 2.0.2 สำหรับ WI-1000XM2/WH-H910N

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 2.0.2

ออกเมื่อวันที่

 • 30-09-2020

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

หากเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน "2.0.2" ขึ้นไป คุณไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดต
หากไม่แน่ใจ คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใดได้อย่างง่ายดาย:

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
 3. แตะที่จุดสามจุด (ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน

  *อุปกรณ์ที่แสดงในหน้าจอจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 4. เลือกที่เวอร์ชันของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงอยู่ในเมนู รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
 5. ตรวจดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • ห้าม "ชาร์จไฟแบตเตอรี่" หรือ"ปิดเพาเวอร์" ในระหว่างการดาวน์โหลด/โอนถ่าย ข้อมูล/การอัปเดต ไม่เช่นนั้นหูฟังนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ีอีก
 • ห้ามปิดเครื่องอุปกรณ์

  ห้ามแตะปุ่มเปิดปิด บน "Sony | Headphones Connect"

 • ห้าม ทำการอัปเดตในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่มีความสม่ำเสมอ เช่น:
  - ในรถไฟ/ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความคับคั่ง
  - บริเวณที่อยู่ใกล้ไมโครเวฟ โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งสอง (อุปกรณ์ Android/iOS และหูฟัง) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
 • ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • เมื่อทำการอัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์นี้ไม่สามารถจะกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • สำหรับอุปกรณ์ Android ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ขนาดของไฟล์จะประมาณ 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N)
  สำหรับอุปกรณ์ iOS ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ขนาดของไฟล์จะประมาณ 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N)
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น
 • ตั้งค่าฟังก์ชัน "Automatic Power Off” (ปิดฟังก์ชันเมื่อไม่ได้ติดตั้ง) ของ "Sony | Headphones Connect" เป็น "Do not turn off" เมื่อทำการอัปเดตในขณะที่ไม่ได้ติดตั้งหูฟัง
  *หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการอัปเดต โปรดคืนค่าการตั้งค่ากลับเป็นการตั้งค่าเดิมหลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น
 • เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android
  • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปยังหูฟัง (คุณสามารถใช้หูฟังได้ตามปกติขณะที่มีการถ่ายโอนในพื้นหลัง แต่ไม่สามารถใช้ Google Assistant ระหว่างการถ่ายโอนได้)
  • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
 • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android .
 • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง.
 • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง.

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปพลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อ หูฟังของท่านโดยใช้แอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect"
  • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อน ให้ทำตามคำสั่งต่างๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน
  • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อนให้เลือกที่หูฟังของท่าน
  • เมื่อการตั้งค่าของ "Automatic download of software" มีการเปิดไว้ใน "Sony | Headphones Connect" (เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) การดาวน์โหลดและโอนถ่ายของซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตจะมีการทำขึ้นโดยอัตโนมัติ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 6
  • ถ้าหากท่านปิดการตั้งค่าของ Automatic Software Download การดาวน์โหลดและโอนถ่ายซอฟต์แวร์สำหรับการอัปเดตจะไม่มีการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 4 เพื่อทำขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
 3. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้แล้ว และมีการอัปเดตให้ ในหน้าจอของข้อความ "The latest headphones software is available" ให้กดที่ "More info"
 4. ในหน้าจอ “Update Software” ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามี "Version 2.0.2" แสดงขึ้นมา และจากนั้นกดที่ "START"

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีข้อความ “Switching software transfer destination…” แสดงขึ้นมา ไม่ต้องทำอะไร หลังจากนั้นสองสามวินาที จะกลับไปเป็นหน้าจอก่อนหน้านี้เอง
 5. ในหน้าจอของ "Update the headphones software" กดที่ "More info"

 6. ในหน้าจอของ “Update Software” กดที่ “START”
 7. กระบวนการอัปเดตจะเริ่มทำงานและใช้เวลาในการทำจนเสร็จประมาณสองสามนาที
  หน้าจอแสดงความคืบหน้า
  หมายเหตุ: ในระหว่างการอัปเดต หูฟังจะปิดและจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ และเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ผ่านทาง Bluetooth เพื่อทำการอัปเดตให้เสร็จสิ้น
 8. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ "OK"

  หมายเหตุ: ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดุว่าเวอร์ชันมีแสดงเป็น 2.0.2 หรือไม่ ถ้าหากใช่ แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว ถ้าไม่ใช่ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์]
ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ แสดงเป็น “2.0.2” แสดงว่าการอัปเกรดนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

คำถามและคำตอบ

มีข้อความแสดงความผิดพลาดในการอัปเดตขึ้นมา

 1. กดที่ "OK"
 2. รีสตาร์ท หูฟังใหม่ (ปิดเพาเวอร์ลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่)
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด "Sony | Headphones Connect" ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น “2.0.2” แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว ถ้าไม่ใช้ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" ถ้าต้องการจะหาดูวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่"การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์" ในหน้านี้