หมายเลข ID หัวข้อ : 00280561 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2024พิมพ์

วิธีการรีเซ็ตหรือตั้งค่าเริ่มแรกใหม่ให้กับหูฟังไร้สาย

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากชุดหูฟังไม่สามารถเปิดหรือไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ท่านอาจจะต้องทำการรีเซ็ต และ/หรือปรับค่าเริ่มแรกใหม่ชุดหูฟังนั้นเพื่อแก้ปัญหา
  • วิธีการรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้าหากรุ่นของท่านไม่มีแสดงในรายการด้านล่าง กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือผลิตภัณฑ์ ของท่าน
  • การตั้งค่าจะกลับไปเป็นสถานะเริ่มแรกหลังการตั้งค่าเริ่มแรกใหม่ การตั้งค่าเช่นภาษาของเสียงแนะนำจะกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานด้วยเช่นกัน

  เลือกชนิดหรือรุ่นของหูฟังที่เหมาะสม สำหรับขั้นตอนการรีเซ็ต:

  หูฟังแบบคาดศีรษะ (Headband)

  แบบไร้สายอย่างแท้จริง (Truly Wireless)

  แบบอินเอียร์/ออฟเอียร์ (In-ear / Off-ear)

  เอียร์บัด/ชุดหูฟังสำหรับการเล่นเกม

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการหาว่าจะจับคู่หูฟัง Bluetooth ของท่านกับอุปกรณ์ตัวอื่นได้อย่างไร กรุณาอ้างอิงกับ หัวข้อนี้