หมายเลข ID หัวข้อ : 00268968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/02/2024พิมพ์

คำเตือนเมื่อทำการชาร์จไฟหูฟังเพื่อป้องกันหูฟังจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติจากการเปียกน้ำ

  คำเตือน! ความผิดปกติที่เกิดจากของเหลว เช่น น้ำ ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ ถ้าหากเป็นกรณีนี้ ท่านอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจซ่อมแม้จะอยู่ในระยะการรับประกันก็ตาม

  ถ้าหากท่านทำการชาร์จไฟหูฟังเมื่อเคสสำหรับชาร์จ หรือช่องเสียบ USB เปียก หรือท่านพยายามจะทำการชาร์จไฟโดยมีวัสดุแปลกปลอม (ฝุ่น ฯลฯ) ในบริเวณใด ๆ เหล่านี้ มีโอกาสที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่นไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อก หรือการโดนไฟลวกได้ นอกจากนี้ การทำเช่นนั้นยังสามารถทำให้มีรอยด่างรอบหูฟังหรือเกิดความผิดปกติได้ด้วย เพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว กรุณาตรวจเช็คอย่างถี่ถ้วนถึงหูฟัง เคสสำหรับชาร์จ และพอร์ตสำหรับชาร์จและพื้นที่โดยรอบ และสาย USB:

  • กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีน้ำหรือความชื้นบริเวณรอบหูฟัง เคสสำหรับชาร์จ พอร์ตสำหรับชาร์จไฟ หรือบริเวณโดยรอบ: ถ้าหากพบว่ามีน้ำหรือความชื้นในบริเวณเหล่านี้ กรุณานำน้ำหรือความชื้นนั้นออกไปด้วยผ้าแห้งที่อ่อนนุ่ม และปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง ท่านสามารถเริ่มทำการชาร์จไฟใหม่ได้หลังจากที่หูฟังนั้นแห้งดีแล้ว

   คำเตือน! แม้ว่าหูฟังของท่านจะเป็นแบบป้องกันน้ำหรือความชื้น การชาร์จไฟหูฟังในระหว่างที่เปียกน้ำอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้ ก่อนทำการชาร์จไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำหรือความชื้นรอบ ๆ หูฟังหรือรายการต่อพ่วงต่าง ๆ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมบริเวณโดยรอบหูฟัง พอร์ตสำหรับชาร์จไฟ ฯลฯ : เมื่อหูฟัง และ/หรือ พอร์ตสำหรับชาร์จไฟของเคสสำหรับชาร์จสกปรก กรุณาทำความสะอาดสิ่งสกปรกนั้นออกก่อนที่จะทำการชาร์จไฟ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB นั้นไม่มีความเสียหาย เปลี่ยนรูป เปียกน้ำ หรือสกปรก: ก่อนทำการชาร์จไฟ ตรวจเช็คว่าไม่มีน้ำ ความชื้น หรือวัตถุแปลกปลอมพบได้ในหรือโดยรอบ สาย USB นั้น นอกจากนี้ กรุณาตรวจดูว่าสาย USB ไม่มีความเสียหายหรือเปลี่ยนรูป

  ตัวอย่างที่พบได้ทั่วไป คือการที่หูฟังจะเปียกน้ำได้ง่าย

  ในกรณีต่อไปนี้ ท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้หูฟังเปียก กรุณาระวังเมื่อใช้หูฟังในสถานการณ์เช่นนั้น แม้ว่าหูฟังของท่านจะมีข้อมูลจำเพาะที่เป็นแบบกันน้ำหรือความชื้นได้ อย่าลืมที่จะเช็ดน้ำ (หรือสิ่งสกปรก ฯลฯ) ออกหลังการใช้งาน นอกจากนี้ ถ้าหากท่านใช้หูฟังที่มีฝาปิดช่องเสียบ USB กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปิดฝานั้นแล้วหลังการชาร์จไฟ

  • การใช้หูฟังใกล้กับน้ำ (อ่างน้ำ, ห้องน้ำ, ห้องครัว ฯลฯ):
   ถ้าหากท่านใช้หูฟังในสถานที่มีความชื้นแฉะ น้ำ หรือความชื้นที่อาจจะเกาะติดกับหูฟังได้ง่าย กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่ามือของท่านแห้งแล้วหลังจากที่เปียกมา ก่อนที่จะสัมผัสกับหูฟัง
  • การใช้หูฟังในช่วงฝนตกหรือออกกำลัง หรือการพกพาหูฟังไว้ในกระเป๋าเสื้อในสถานการณ์เหล่านี้:แม้จะดูเหมือนว่าหูฟังอยู่ไกลจากน้ำเนื่องจากอยู่ใต้ร่มหรือในกระเป๋า น้ำหรือความชื้นอาจจะเกาะติดกับหูฟังได้
  • การวางหูฟังไว้ในบริเวณที่ชื้นอาจจะทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำด้านในตัวหูฟังได้:ถ้าหากท่านวางหูฟังไว้ใกล้ขวดน้ำดื่มที่เย็น หรือสิ่งใดที่อาจจะดึงดูดหยดน้ำได้ การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำสามารถจะทำให้น้ำติดกับช่องเสียบ USB หูฟังนั้นได้

  สำหรับคำแนะนำในการดูแลรักษาเพิ่มเติมสำหรับหูฟังของท่าน กรุณาอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
  คำแนะนำในการดูแลรักษาหูฟัง