หมายเลข ID หัวข้อ : 00203154 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/09/2020

การตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Google Assistant Spoken สำหรับหูฟังไร้สาย

  การตั้งค่าบางอย่างจะต้องมีการกำหนดค่าเพื่อที่จะใช้ Google Assistant.

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆที่นอกเหนือจากการกำหนดค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Spoken ให้ตรวจเช็คกับหน้าต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน.


  วิธีการกำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือน Spoken

  การตั้งค่า แสดงผลสำหรับการแจ้งเตือน Spoken สามารถจะตั้งให้เป็น ON/OFF ได้โดยใช้แอป Google Assistant .

   สำหรับอุปกรณ์ Android

  1. กดค้างที่ปุ่ม Home ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อเริ่มการทำงานของแอป Google Assistant .
   ต้องมั่นใจว่าฟังก์ชัน Google Assistant มีการเปิดไว้แล้วและใช้งานได้.
    
  2. แตะที่ Headphone settings.

    
  3. บนหน้าจอ Assistant Setting แตะที่ Spoken notifications.

    
  4. เปลี่ยนการตั้งค่านี้ในหน้าจอ Spoken Notifications.


    

  สำหรับอุปกรณ์ iOS

  1. เริ่มการทำงานของแอป Google Assistant บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน.
   ต้องมั่นใจว่าฟังก์ชัน Google Assistant มีการเปิดไว้แล้วและสามารถใช้งานได้.
    
  2. แตะที่ที่ส่วนขวาบนของหน้าจอ.

    
  3. แตะที่ Settings

    
  4. แตะที่ชื่อรุ่นของหูฟังที่แสดงอยู่ในส่วนของ Devices ของหน้าจอการตั้งค่านั้น.

    
  5. เปลี่ยนการตั้งค่านี้ในหน้าจอ Spoken Notifications.