หมายเลข ID หัวข้อ : 00203184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2020

การตั้งค่าเริ่มต้นของ(Initial settings)ของ Google Assistant ในหูฟังไร้สายของท่าน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  • หูฟังที่รองรับ Google Assistant ได้
   • ถ้าต้องการตรวจเช็คว่า หูฟังของท่านรองรับ Google Assistant ได้หรือไม่ ให้ดูที่ ส่วนของผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ ของหัวข้อนี้
   • อัปเดตซอฟต์แวร์ของ หูฟังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เข้าไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sonyค้นหา หูฟังของท่านโดยการป้อนหมายเลขรุ่น และจากนั้นไปที่ส่วนของดาวน์โหลด
  • จะต้องติดตั้งแอป Sony | Headphones Connect
   เวอร์ชันล่าสุดของแอป Headphones Connect ไว้แล้ว
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับแอป Google Assistant ได้
   จะต้องติดตั้งแอป Google Assistant เวอร์ชันล่าสุดไว้

  เมื่อใช้ Google Assistant เป็นครั้งแรก ให้เปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มหูฟัง (หรือ ทัชเซนเซอร์) และกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ Google Assistant
  หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่อง อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือสำหรับ หูฟังรุ่นของท่าน

  1. เปิดแอป Sony | Headphones Connect และเชื่อมต่อ หูฟังไร้สายของท่าน
  2. เปิดแอป Sony | Headphones Connect และเลือก (Settings) และจากนั้นเปลี่ยน ฟังก์ชันของปุ่มหรือทัชเซนเซอร์ไปเป็น Google Assistant
  3. กำหนดค่าเริ่มต้นของ Google Assistant
   • อุปกรณ์ Android
    กดค้างที่ปุ่มโฮม (Home) ของ สมาร์ทโฟนเพื่อเปิดแอป Google Assistant
    แตะที่ สิ้นสุดการเซ็ตอัปหูฟัง (Finish the headphones setup) และทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นมาเพื่อทำ การตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

   • อุปกรณ์ iOS
    เปิดแอป Google Assistant
    แตะที่ สิ้นสุดการเซ็ตอัปหูฟัง (Finish the headphones setup) และทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นมาเพื่อทำ การตั้งค่าให้เสร็จสิ้น