หมายเลข ID หัวข้อ : 00232450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2020

คู่มือการใช้ Amazon Alexa กับหูฟังไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ท่านสามารถใช้แอป Amazon Alexa ทำในสิ่งต่าง ๆ เช่น การเล่นเพลง หรือเช็คข่าว และข้อมูลที่ท่านสนใจโดยไม่ต้องสั่งงานที่ สมาร์ทโฟนของท่านโดยตรง เพียงกดปุ่มบนตัว หูฟังของท่านและพูดกับ Alexa ง่าย ๆ เท่านี้เอง!


  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ข้อกำหนดต่อไปนี้จะต้องมีพร้อมเพื่อที่จะใช้ Amazon Alexa

  หูฟังที่รองรับ Amazon Alexa

  • ถ้าต้องการตรวจเช็คว่า หูฟังของท่านรองรับ Amazon Alexa ได้หรือไม่ ให้ดูที่ ส่วนของผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ ของหัวข้อนี้
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของ หูฟังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เข้าไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony ค้นหา หูฟังของท่านโดยการป้อนหมายเลขรุ่น และจากนั้นไปที่ส่วนของดาวน์โหลด

  แอป Headphones Connect

  จะต้องติดตั้งแอป Headphones Connect เวอร์ชันล่าสุดไว้

  โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับแอป Amazon Alexa app
  จะต้องติดตั้งแอป Amazon Alexa เวอร์ชันล่าสุดไว้


  การตั้งค่าเริ่มต้น (Initial settings)

  เมื่อใช้ Amazon Alexa ในครั้งแรก ให้เพิ่มอุปกรณ์ของท่านเข้ากับแอป Amazon Alexa

  1. เปิดหูฟังของท่านขึ้นมา และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth
    
  2. เปิดแอป Amazon Alexa
  3. แตะที่  (Menu) ในมุมซ้ายบน และจากนั้นแตะที่ Add Device
  4. หน้าจอ "What type of device are you setting up?" จะแสดงขึ้นมา
   เลื่อนหน้าจอลงไปและแตะที่ Headphones

    
  5. หน้าจอ Select your device จะแสดงขึ้นมา
   แตะรายการรุ่นหูฟังที่เกี่ยวข้องใน AVAILABLE DEVICES
   ใน iOS รุ่นของหูฟังจะแสดงเป็น LE_*** (ชื่อรุ่นของหูฟัง)
   หมายเหตุ: ถ้าหาก หูฟังของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ผ่านทาง ฟังก์ชัน Bluetooth ชื่อรุ่นจะไม่มีแสดงใน AVAILABLE DEVICES

   *WI-1000X เป็นตัวอย่างที่ใช้แสดงประกอบการอธิบาย
   รูปภาพหน้าจอของแอป Amazon Alexa
    
  6. แตะที่ CONTINUE

    
  7. ถ้ามีหน้าจอขอให้ท่านจับคู่ Bluetooth แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ Pair

    
  8. ถ้าหากมีหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ CONTINUE

    
  9. เมื่อมีหน้าจอ Setup Complete แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ DONE

  วิธีการใช้ Amazon Alexa

  1. เปิดหูฟังของท่านขึ้นมา และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth

  2. เปิดแอป Amazon Alexa 

  3. เปิดแอป Headphones Connect  และเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มชุดหูฟังไปเป็น Amazon Alexa


   
  4. กดที่ปุ่มบนหูฟัง เพื่อใช้ Amazon Alexa

  1. กดที่ปุ่มสั้นๆ เพื่อป้อนเสียงเข้า
  2. กดที่ปุ่มสั้นๆ ครั้งที่สอง เพื่อยกเลิกการป้อนเสียงเข้า

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ใส่เสียงเข้าไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การป้อนเสียงเข้าของ Alexa จะยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

  ตัวอย่าง) ตำแหน่งของปุ่มใน WH-1000XM2 และ WI-1000X

  WH-1000XM2

  รูปภาพของตำแหน่งของปุ่มใน WH-1000XM2


  WI-1000X
  รูปภาพของตำแหน่งของปุ่มใน WI-1000X