หมายเลข ID หัวข้อ : 00232450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2020

คู่มือการใช้ Amazon Alexa กับหูฟังไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อทำตามขั้นตอนในวิธีการแก้ปัญหาใดๆ นี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือคู่มือที่จัดมาให้กับผลิตภัณฑ์นั้น

  เพียงกดปุ่มบนหูฟังของท่านและพูดกับ Alexa แล้วท่านจะสามารถใช้แอป Amazon Alexa เพื่อให้ทำงานต่างๆ ได้ เช่นเล่นเพลง หรือเช็คข่าวและข้อมูลที่ท่านสนใจ โดยไม่ต้องสั่งงานกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านโดยตรง

  การเตรียมตัว
  การตั้งค่าเริ่มต้น (Initial settings)
  วิธีใช้ Amazon Alexa


  การเตรียมพร้อม

  ข้อกำหนดต่อไปนี้จะต้องมีพร้อมเพื่อที่จะใช้ Amazon Alexa

  หูฟังที่รองรับ Amazon Alexa

  • ถ้าต้องการตรวจเช็คว่า หูฟังของท่านรองรับ Amazon Alexa ได้หรือไม่ ให้ดูที่ ส่วนของผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ ของหัวข้อนี้
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของ หูฟังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เข้าไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sonyค้นหา หูฟังของท่านโดยการป้อนหมายเลขรุ่น และจากนั้นไปที่ส่วนของดาวน์โหลด

  จะต้องติดตั้งแอป Sony | Headphones Connect

  เวอร์ชันล่าสุดของแอป Headphones Connect ไว้แล้ว

  โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับแอป Amazon Alexa app
  จะต้องติดตั้งแอป Amazon Alexa เวอร์ชันล่าสุดไว้


  การตั้งค่าเริ่มต้น (Initial settings)

  เมื่อใช้ Amazon Alexa ในครั้งแรก ให้เพิ่มอุปกรณ์ของท่านเข้ากับแอป Amazon Alexa

   

  1. เปิดหูฟังของท่านขึ้นมา และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth

  2. เปิดแอป Amazon Alexa
  3. แตะที่ Devices ที่ด้านล่างของแอป

  4. แตะที่ ไอคอนบวก ในมุมขวาบน และแตะที่ Add Device

  5. ในหน้าจอ What type of device are you setting up (ท่านต้องการจะเซ็ตอัป อุปกรณ์ประเภทอะไร)? เลื่อนหน้าจอลงไปและแตะที่ Headphones

  6. ในหน้าจอ Select your device (เลือก อุปกรณ์ของท่าน) แตะที่รายการ หูฟังของท่านที่แสดงอยู่ใน AVAILABLE DEVICES

   หมายเหตุ:
   • ใน อุปกรณ์ iOS รุ่นของหูฟังจะแสดงเป็น LE_*** (ชื่อรุ่นของหูฟัง)
   • ถ้าหาก หูฟังของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ผ่าน  Bluetooth ชื่อรุ่นจะไม่มีแสดงใน AVAILABLE DEVICES
   • รูปภาพด้านล่างใช้ WI-1000X เป็นตัวอย่าง

  7. แตะที่ CONTINUE

  8. ถ้ามีหน้าจอขอให้ท่านจับคู่ Bluetooth แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ Pair

  9. ถ้าหากมีหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ CONTINUE

  10. เมื่อมีหน้าจอ Setup Complete  แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ DONE


  วิธีการใช้ Amazon Alexa

  1. เปิดหูฟังของท่านขึ้นมา และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth
  2. เปิดแอป Amazon Alexa
  3. เปิดแอป Sony | Headphones Connect และเลือก (Settings) และจากนั้นเปลี่ยน ฟังก์ชันของปุ่มหรือทัชเซนเซอร์ไปเป็น Amazon Alexa
  4. กดที่ปุ่ม (หรือแตะที่ทัช เซนเซอร์) บนตัว หูฟังเพื่อใช้ Amazon Alexa
   • ถ้าต้องการป้อนคำสั่งเสียง ให้กดที่ปุ่มนี้สั้น ๆ (หรือแตะที่ทัช เซนเซอร์)
   • ถ้าต้องการยกเลิกการสั่งงานด้วยเสียง ให้กดที่ปุ่ม (หรือแตะที่ทัช เซนเซอร์) สั้น ๆ เป็นครั้งที่สอง

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ป้อนคำสั่งเสียงในช่วงเวลาหนึ่ง Alexa จะยกเลิกการทำงานไปโดย อัตโนมัติ

   รูปภาพด้านล่างแสดงตำแหน่งของปุ่มนี้ โดยใช้ WH-1000XM2 และ WI-1000X เป็นตัวอย่าง
   WH-1000XM2
   รูปภาพของตำแหน่งของปุ่มใน WH-1000XM2
   WI-1000X
   รูปภาพของตำแหน่งของปุ่มใน WI-1000X