หมายเลข ID หัวข้อ : 00176469 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2019

การแก้ปัญหาสำหรับ การเชื่อมต่อ Bluetooth กับ อุปกรณ์เสียงใน Android TV™ ที่ออกระหว่าง 2560 ถึง 2562

  ข้อสำคัญ: เรื่องนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่น ดูที่ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดสเปกเหล่านี้ สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นของท่าน

  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth และทีวีรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้
  ฉันจะสามารถใช้หูฟัง สำโพง Bluetooth และซาวด์บาร์ กับ Android TV ได้หรือไม่?

  Q1: ไม่มีเสียงของอุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ดังออกมา
  Q2: เสียงจากอุปกรณ์ออดิโอ มีการขาดตอนหรือไม่ตรงกับหน้าจอทีวี
  Q3: เสียงสะท้อน (Sound echoes)
  Q4: ไม่สามารถเปลี่ยนระดับโวลลุ่มของ Sound Bar จากรีโมทคอนโทรลของทีวีได้
  Q5: อุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ไม่มีการปิดลงไปเมื่อปิดทีวี
  Q6: เครื่องซาวด์บาร์ไม่สามารถเชื่อมต่อจาก Bluetooth ได้


  Q1: ไม่มีเสียงของอุปกรณ์ออดิโอที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ดังออกมา
  A1: ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. ระดับวอลลุ่มของทีวี หรือของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจจะต่ำ ให้ตรวจเช็คดูระดับวอลลุ่มของแต่ละอุปกรณ์
  2. ตรวจเช็คดูว่าอินพุตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ตั้งไว้ที่ Bluetooth หรือไม่
   สำหรับรายละเอียดในเรื่องโหมดอินพุต ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยนั้น
  3. การเชื่อมต่อของ Bluetooth อาจจะไม่เสถียร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Remote & AccessoriesBluetooth Settings (Android 9)
    • เลือกที่Bluetooth Settings (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   4. ปลดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออกจาก Registered devices และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่
  4. รีเซ็ตอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ


  Q2: เสียงจากอุปกรณ์ออดิโอ มีการขาดตอน หรือไม่ตรงกับหน้าจอทีวี
  A2: ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ตามอาการ

  เมื่อเสียงและภาพไม่ตรงกัน

  • เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่
  • ตั้งค่า AV Sync ไปเป็น Auto หรือ On (ยกเว้น A1 ซีรีส์)
   ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Display & SoundAudio outputAV/Sync
    • เลือกที่ Sound — AV/Sync
   4. ตั้งไปที่ Auto หรือ On

    หมายเหตุ:
    • ถ้าหากตั้งไปเป็น Auto: เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ออดิโอ จะช่วยลดความล่าช้าระหว่างเสียงและภาพได้ (เว้นแต่เมื่อ ตั้งค่าPicture mode ไปเป็น Game/Photo/Graphics )
    • ถ้าตั้งค่าไปเป็น On: จะช่วยลดความล่าช้าระหว่างเสียงและภาพได้ตลอดเวลา
      
  • ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าหากอาการนี้เกิดขึ้นเมื่อรับชมเป็นเวลานาน ๆ
   1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Remote & Accessories — Bluetooth settings (Android 9)
    • เลือกที่Bluetooth Settings (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   4. ปลดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออกจาก Registered devices และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่

  เมื่อเสียงมีการขาดตอนหรือมีนอยส์รบกวนเกิดขึ้น

  เสียงอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานะการเชื่อมต่อ หรือ สภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ สาเหตุหลักอาจจะเป็นไปได้ดังนี้

  • การวางตัว wireless LAN access point ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ Bluetooth หรือ ทีวีนั้น
  • อุปกรณ์ Bluetooth และทีวีอยู่ห่างกันมากเกินไป
  • มีการใช้เตาไมโครเวฟ

  ในกรณีเหล่านั้น ต้องมั่นใจว่าได้วาง ตัว wireless LAN access point ให้ห่างจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือ ทีวี หรือ วางอุปกรณ์ Bluetooth ให้ใกล้กับทีวี

  ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ลองใช้การเชื่อมต่อทางสายด้วยสาย HDMI หรือ สายต่ออนาล็อก


  Q3: เสียงสะท้อน (Sound echoes)
  A3: เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ HDMI และ Bluetooth ในเวลาเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ออกไป และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ HDMI เท่านั้น
  หมายเหตุ: เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียร แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI


  Q4: ระดับวอลลุ่มของ Sound Bar ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
  A4: ระดับวอลลุ่มไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยตัวรีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์อื่น ขึ้นอยู่กับรุ่นของ เครื่อง Sound Bar นั้น ๆ สั่งงานด้วยตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้กับเครื่องนั้นหรือด้วยปุ่มของเครื่อง Sound Bar

  เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ HDMI และ Bluetooth ในเวลาเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ออกไป และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ HDMI เท่านั้น
  หมายเหตุ: เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียร แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ HDMI


  Q5: อุปกรณ์ ออดิโอ ที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ไม่มีการปิดลงไปเมื่อทำการปิดทีวีแล้ว
  A5: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่สามารถจะปิดได้จากทีวี ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยตนเอง
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ท่านสามารถจะใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำการปิดเพาเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการตรวจพบสัญญาณ

   

  Q6: เครื่องซาวด์บาร์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้จาก Bluetooth
  A6: ถ้าหากเครื่องซาวด์บาร์และทีวีเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สาย HDMI จะไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ได้เนื่องจากการเชื่อมต่อของ HDMI จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า ถอดสาย HDMI ออกก่อนที่จะลองทำการเชื่อมต่อจาก Bluetooth อีกครั้ง
  เครื่อง ซาวด์บาร์ SONY ต่อไปนี้สามารถจะทำการเชื่อมต่อจาก Bluetoothได้ การเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นไม่มีการรับประกันว่าจะทำงานเป็นปกติ
  หมายเหตุ: เครื่อง Sound bars ไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ นอกจากนี้ บางรุ่นยังไม่มีจำหน่าย ถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีเครื่อง Sound bars จำหน่ายอยู่

  สำหรับ EU

  • HT-SF200, HT-SF201
  • HT-XF9000
  • HT-ZF9
  • HT-X8500
  • HT-S350

  สำหรับภูมิภาคอื่นๆ

  • HT-S200F
  • HT-X9000F
  • HT-Z9F
  • HT-X8500
  • HT-S350