หมายเลข ID หัวข้อ : 00249247 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020

ระดับเสียงของหูฟัง Bluetooth ไม่เพิ่มขึ้นถึงขั้นสูงสุด หรือไม่ตรงกับ ระดับเสียงของ สมาร์ทโฟน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าท่านพบกับปัญหาของอาการต่อไปนี้:

  • ระดับเสียงของ หูฟังไม่ปรับเพิ่มขึ้น
  • ระดับเสียงของ หูฟัง ไม่ปรับเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุด
  • ระดับเสียงของ หูฟังไม่ตรงกับ ระดับเสียงของ สมาร์ทโฟนของฉัน

  ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ระดับเสียงอาจจะไม่ตรงกับของ หูฟังได้ ในกรณีนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถปรับระดับเสียงไปที่ระดับที่ต้องการได้จากการปรับที่ระดับเสียงของหูฟัง
  ลองใช้การปรับร่วมกันของระดับเสียงของหูฟังและระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

  ถ้าหากท่านใช้แอป Sony | Headphones Connect  ให้ปรับ ระดับเสียงที่ทั้งในแอปและ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย

  ► ถ้าหากหูฟังของท่านเป็นรุ่น In-Ear หรือ Truly Wireless  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอียร์บัดของ หูฟังเข้ากับหูของท่านได้อย่างเหมาะสม ถ้าหากเป็นอันที่ไม่พอดีกัน ระดับเสียงอาจจะออกมาเบาได้ ขนาดที่ดีที่สุดของ เอียร์บัดอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละหู ใช้ขนาดที่พอดีที่สุดตามที่เหมาะสมกับแต่ละหู สำหรับรายละเอียดวิธีการใส่ หูฟังที่เหมาะสม หรือวิธีการเปลี่ยน เอียร์บัด ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)