หมายเลข ID หัวข้อ : 00233908 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2021

การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) (360 Reality Audio)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  จากการทำ การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps)ข้อมูลการวิเคราะห์ใบหูจะมีการนำมาใช้กับแอปที่ทำงานได้กับ 360 Reality Audio ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการเพลงของท่าน 

  หมายเหตุ: ก่อนที่ท่านจะทำ การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) ต้องมั่นใจว่าได้ทำการวิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่านเสร็จแล้ว
  สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับ : การวิเคราะห์รูปลักษณ์ใบหูของท่าน (360 Reality Audio)

  ปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps)

  1. เปิดแอป Headphones Connect ขึ้นมาและทำการเชื่อมต่อ หูฟัง Bluetooth
  2. เลือกที่  เซ็ตอัป 360 Reality Audio (360 Reality Audio Setup) - ปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) - ปรับให้เหมาะสม (OPTIMIZE)

    
  3. เมื่อมีข้อความ 360 Reality Audio จะมีให้จากแอปเซิร์ฟเวอร์เพลงเหล่านี้เท่าน้ัน (360 Reality Audio is only available from these music server apps) แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่แอปพลิเคชันที่จะใช้
  4. อ่านข้อความที่แสดงขึ้นมา และเลือกที่ เปิดเพื่อทำการปรับให้เหมาะสมที่สุด (LAUNCH TO OPTIMIZE) หรือ ติดตั้งและปรับให้เหมาะสมที่สุด (INSTALL AND OPTIMIZE)

  เมื่อมีข้อความของ การปรับให้เหมาะสมที่สุดทำเสร็จแล้ว (OPTIMIZE COMPLETE) แสดงขึ้นมา แสดงว่า ฟังก์ชัน การปรับแอปให้เหมาะสมที่สุด (Optimize apps) ได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว