หมายเลข ID หัวข้อ : 00250745 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/11/2020

หูฟัง WH-1000XM4 ไม่จับคู่กับ อุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์ไม่มีเสียงหลังการจับคู่

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หูฟังอาจจะเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ด้วยโหมดการสื่อสารแบบ Low Energy (LE) ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น หูฟังอาจจะไม่จับคู่กับ คอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์อาจจะไม่เสียง

  ถ้าต้องการแก้ปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่ม Power บนตัวหูฟังไว้นาน 7 วินาทีเพื่อให้หูฟังนั้นเข้าสู่โหมดการจับคู่ก่อนที่ท่านจะจับคู่หูฟังกับอุปกรณ์

  หลังจากที่ หูฟังอยู่ใน โหมดการจับคู่ ทั้ง WH-1000XM4 และ LE_WH-1000XM4 จะแสดงในหน้าจอ คอมพิวเตอร์ LE_WH-1000XM4 อาจจะแสดงขึ้นมาก่อน และหลังจากนั้นอีกสองสามวินาที WH-1000XM4 จะแสดงขึ้นมา รอให้ WH-1000XM4 แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ อุปกรณ์และจากนั้นให้ทำการเลือกที่ตัวนี้

  หมายเหตุ:

  • อาจจะใช้เวลานานถึง 1 นาที ที่ WH-1000XM4 จะแสดงขึ้นมา
  • ถ้าท่านต้องการจะเชื่อมต่อ หูฟังกับ อุปกรณ์ 2 ตัวพร้อมกัน (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด) ให้เปิด แอป Sony | Headphones Connect และเปิด Connect to 2 devices simultaneously LE_WH-1000XM4 อาจจะแสดงขึ้นมาก่อน แต่ให้รอ WH-1000XM4 แสดงขึ้นมาที่หน้าจอของ อุปกรณ์และทำการเลือกที่ตัวนี้