หมายเลข ID หัวข้อ : 00252208 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2020

วิธีการใช้ หูฟัง Bluetooth สำหรับ การสนทนาทางวิดีโอในเครื่อง คอมพิวเตอร์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เพื่อเป็นการสนองต่อความต้องการใน การสนทนาทางวิดีโอที่เพิ่มขึ้นมาในปัจจุบันนี้ คำถามที่พบบ่อยนี้จะแนะนำวิธีการใช้ หูฟัง Bluetooth กับ การสนทนาทางวิดีโอในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ถ้า การตั้งค่าเสียงไม่ได้ตั้งไว้อย่างเหมาะสมใน แอป การสนทนาทางวีดีโอ เสียงของคู่สนทนาอาจจะไม่ได้ยิน หรือคู่สนทนาอาจจะไม่ได้ยินเสียงของท่าน เราหวังว่าหัวข้อนี้จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ใน การตั้งค่าเหล่านี้และทำให้การประชุม ออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย

  เชื่อมต่อ หูฟัง และ คอมพิวเตอร์ของท่านทาง Bluetooth

  สำหรับวิธีการจับคู่ หูฟังและ คอมพิวเตอร์ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือของ หูฟังของท่าน

  ตรวจดู การตั้งค่านี้ใน แอป การสนทนาทางวีดีโอ

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจดู การตั้งค่าของ ลำโพง (Speaker) และ ไมโครโฟน (Microphone) ว่ามีการตั้งไว้อย่างเหมาะสมแล้วในแอปการสนทนาทางวีดีโอของท่าน

  หมายเหตุ:

  • มี โปรไฟล์ Bluetooth หลายแบบ เช่น A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HFP (Hands-free Profile), หรือ HSP (Headset Profile) A2DP ใช้กับการเล่นเพลง ในขณะที่ HFP/HSP ใช้กับการสนทนาทางวีดีโอ ขึ้นอยู่กับแอปการสนทนาทางวีดีโอ การสนทนาทางวีดีโอนั้นอาจจะใช้ไม่ได้เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้ โปรไฟล์ A2DP
  • รูปภาพและคำอธิบายด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่าง ตรวจดูที่หน้าให้ความช่วยเหลือของแอปนั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  1. เปิดแอปการสนทนาทางวีดีโอขึ้นมา

  2. เปิดหน้าจอ การตั้งค่าในแอปสนทนาทางวีดีโอ และตรวจสอบดู การตั้งค่า ออดิโอ (ลำโพงและ ไมโครโฟน)

   เราจะแสดงวิธีการเปิดหน้าจอ การตั้งค่าของแอปบางตัวที่ใช้งานกันบ่อย ๆ ถ้าหากแอปที่ท่านใช้อยู่ไม่มีอยู่ในรายการด้านล่าง ให้ตรวจดูหน้าให้ความช่วยเหลือหรือคู่มือของแอปนั้น
   หมายเหตุ: เราได้ตรวจสอบการทำงานบางส่วนไม่ได้ครบทั้งหมด จึงไม่อาจจะรับประกันได้ว่าแอปทั้งหมดจะทำงานในการสนทนาทางวีดีโอได้

   การตั้งค่า Microsoft Teams

   การตั้งค่า Zoom

   การตั้งค่า Skype

   การตั้งค่า Google Meet

  3. ตรวจดู การตั้งค่าของ ลำโพง (Speaker)
   คำอธิบายด้านล่างเป็นตัวอย่างโดยใช้ WH-1000XM4

   จากรายการดึงลง (Pull-down) ของการตั้งค่าของ ลำโพง (Speaker) ให้เลือกที่ Headset (WH-1000XM4 Hands-Free)
   ตัวอย่างที่อาจจะแสดงใน Microsoft Teams:
   รูปภาพของหน้าจอ การตั้งค่าของ Teams Speaker

   หมายเหตุ:
   • หูฟัง (WH-1000XM4 Stereo) จะต้องไม่มีการเลือกไว้ เนื่องจากรายการของเมนูนี้จะใช้สำหรับการเล่นเพลง
   • ถ้าหากรายการของท่านแสดงเฉพาะชื่อรุ่นของ หูฟังและไม่มีคำแนะนำถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ (สำหรับ Hands-Free หรือ Stereo) ให้เลือกรายการที่เป็น ชื่อรุ่น หูฟังของท่าน
   • รายการเมนูอาจจะแตกต่างกันได้ตามแอปนั้น ๆ
  4. ตรวจดูการตั้งค่าของ ไมโครโฟน (Microphone)
   คำอธิบายด้านล่างเป็นตัวอย่างโดยใช้ WH-1000XM4

   จากรายการตั้งค่าของ ไมโครโฟน (Microphone) ให้เลือกที่Headset (WH-1000XM4 Hands-Free)

   หมายเหตุ:

   • หูฟัง (WH-1000XM4 Stereo) จะต้องไม่มีการเลือกไว้ เนื่องจากรายการของเมนูนี้จะใช้สำหรับการเล่นเพลง
   • รายการเมนูอาจจะแตกต่างกันได้ตามแอปนั้น ๆ
  5. การใช้ ฟังก์ชันทดสอบการโทร ตรวจสอบว่าเสียงของท่านทำงานได้

   ในหลายกรณี แอปสนทนาทางวีดีโอจะมี ฟังก์ชันทดสอบการโทร ที่สามารถจะใช้ได้ในหน้าจอ การตั้งค่าของ ลำโพง (Speaker) และ ไมโครโฟน (Microphone) หลังการตั้งค่า ลำโพงและ ไมโครโฟน ให้ตรวจดู ฟังก์ชันการทดสอบการโทรว่าเสียงมีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่
   ตัวอย่างที่ท่านจะหาฟังก์ชันนี้ได้ใน Microsoft Teams:
   รูปภาพของหน้าจอทดสอบการโทรของ Teams

   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงของลำโพงและไมโครโฟนไม่ได้ถูกปิดไว้

  หมายเหตุสำหรับ WH-1000XM4:

  • เมื่อ ฟังก์ชัน Speak-to-Chat มีการเปิดไว้ และ การตั้งค่าของ ไมโครโฟน ในแอปสำหรับการสนทนาทางวีดีโอไม่ได้ตั้งไว้อย่างถูกต้อง เสียงที่ออกจาก หูฟังอาจจะมีการปิดไปในการตอบสนองต่อคำพูดของท่าน
  • ถ้าแอปการสนทนาทางวีดีโอของท่านไม่มี การตั้งค่าของ ไมโครโฟน ให้ปิด ฟังก์ชัน Speak-to-Chat ใน หูฟังนั้นลงไป ถ้าต้ัองการปิด ฟังก์ชัน Speak-to-Chat ให้ใช้ 2 นิ้วแตะที่แผงควบคุมทัช เซนเซอร์จนกระทั่งได้ยินเสียงแนะนำพูดว่า Speak-to-chat deactivated