หมายเลข ID หัวข้อ : 00249744 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/09/2020

ฉันไม่สามารถใช้ ฟีเจอร์ Google Assistant ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ก่อนที่จะดำเนินการต่อ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ การใช้ Google Assistant กับหูฟังไร้สายเพื่อดูว่า อุปกรณ์ของท่านเข้าเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้ฟังก์ชัน Google Assistant หรือไม่

  ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้ ฟีเจอร์ Google Assistant หรือมี ข้อความแสดงความผิดพลาด GOOGLE ASSISTANT IS NOT CONNECTEDแสดงขึ้นมา ให้ลองทำตามขั้นตอน การแก้ปัญหาต่อไปนี้


  อุปกรณ์ Android

  • ขั้นตอนที่ 1 ลบข้อมูลการลงทะเบียนในแอป
  • ขั้นตอนที่ 2 ลบข้อมูล อุปกรณ์ Bluetooth ที่ลงทะเบียนไว้ใน อุปกรณ์ Android นั้น
  • ขั้นตอนที่ 3 จับคู่กับ หูฟัง
  • ขั้นตอนที่ 4 เซ็ตอัป Google Assistant

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากข้อมูลของ อุปกรณ์ไม่มีการลงทะเบียนไว้ ให้เริ่มทำจากขั้นตอนที่ 3
  • ขั้นตอนหรือ รูปภาพอาจจะแตกต่างกันได้ตาม เวอร์ชันของ OS เวอร์ชันของแอป หรือ อุปกรณ์

  อุปกรณ์ iOS

  • ขั้นตอนที่ 1 ลบข้อมูลการลงทะเบียนในแอป
  • ขั้นตอนที่ 2 ลบข้อมูล อุปกรณ์ Bluetooth ที่ลงทะเบียนไว้ใน อุปกรณ์ iOS
  • ขั้นตอนที่ 3 จับคู่กับ หูฟัง
  • ขั้นตอนที่ 4 เซ็ตอัป Google Assistant

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากข้อมูลของ อุปกรณ์ไม่มีการลงทะเบียนไว้ ให้เริ่มทำจากขั้นตอนที่ 3
  • ขั้นตอนหรือ รูปภาพอาจจะแตกต่างกันได้ตาม เวอร์ชันของ OS เวอร์ชันของแอป หรือ อุปกรณ์