หมายเลข ID หัวข้อ : 00228953 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

Amazon Alexa ไม่ทำงานกับหูฟังไร้สาย Bluetooth ของฉัน

เสียงไม่สามารถป้อนเข้าไปผ่าน Amazon Alexa ได้ถึงแม้จะหลังจากที่ทำการเปลี่ยนฟังก์ชันปุ่มของหูฟังไปเป็น Amazon Alexa แล้ว

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

กรุณาทำการตรวจสอบลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจเช็คดูข้อกำหนด เมื่อใช้ Amazon Alexa กับเฮดเซ็ตไร้สายของท่าน

คู่มือการใช้ Amazon Alexa กับหูฟังไร้สาย

ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ลองดังต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มของหูฟังไปเป็น Amazon Alexa
  หมายเหตุ: ถ้าต้องการใช้ Amazon Alexa, ท่านจะต้องเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มของหูฟังไปเป็น Amazon Alexa ด้วยแอป “Headphones Connect”
 • Amazon Alexa ถูกรีเซ็ตโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ?
 • ท่านใช้งานปุ่มหูฟังได้ถูกต้องหรือไม่ ?
  • วิธีการอินพุทออดิโอ:
   กดที่ปุ่มนี้เบา ๆก่อนการอินพุทออดิโอ
  • การยกเลิกการอินพุทออดิโอ:
   กดที่ปุ่มนี้เบา ๆอีกครั้งเพื่อยกเลิกการอินพุทออดิโอ
   ฟังก์ชันนี้จะยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ ถ้าหากไม่มีเสียงป้อนเข้ามา