หมายเลข ID หัวข้อ : 00226345 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

ฉันจะสามารถใช้ตัวปลั๊กอะแดปเตอร์ในเครื่องบิน เพื่อชาร์จไฟให้กับหูฟังของฉันได้หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัวปลั๊กอะแดปเตอร์ในเครื่องบินนี้ ใช้สำหรับให้ท่านได้ฟังเสียงที่มีความสมดุลย์จากระบบให้ความบันเทิงในเครื่อง ในระหว่างเดินทางในเครื่องบิน

แผนผังของอะแดปเตอร์

 

คำเตือน!

ตัว อะแดปเตอร์ในเครื่องบินนี้ ไม่ได้มีไว้สำหรับชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ของท่าน การเสียบปลั๊กตัวอะแดปเตอร์ในเครื่องบินเข้ากับเต้าเสียบกำลังไฟ AC เพื่อทำการชาร์จไฟให้กับตัวหูฟังจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับอุปกรณ์ได้

typeD_socket