หมายเลข ID หัวข้อ : 00230036 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2019

ทำไมฉันต้องส่งทั้งชุดหูฟังและกล่องสำหรับชาร์จไฟเมื่อขอรับบริการตรวจซ่อม?

    ถ้าหากท่านต้องการตรวจซ่อมชุดหูฟังไร้สายของท่าน ให้ท่านส่งเอียร์บัดทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และกล่องสำหรับชาร์จไฟ ไปให้กับ ศูนย์บริการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อที่ทางศูนย์จะได้ตั้งข้อมูลการจับคู่ของ Near Field Communication (NFC) ระหว่าง คอมโปเนนท์ต่าง ๆได้

    หมายเหตุ: การประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย ในการเปลี่ยนรายการที่หายไปของชุดหูฟังหรือกล่องสำหรับชาร์จไฟ จะมีค่าบริการ