หมายเลข ID หัวข้อ : 00230383 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2019

อุปกรณ์มือถือที่จับคู่ไว้ไม่ตอบสนอง เมื่อฉันใช้งานหูฟัง

    อาจจะมีโหลดชั่วคราวของระบบภายในที่ทำให้หูฟังของท่านเกิดอาการนี้ ให้ลองทำการปิด อุปกรณ์มือถือและ หูฟัง และเปิดขึ้นมาใหม่