หมายเลข ID หัวข้อ : 00236689 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2020

หูฟัง Bluetooth ชาร์จไฟไม่ได้

  ถ้า หูฟัง Bluetooth ของท่านไม่สามารถชาร์จไฟได้ อาจจะมีการ เชื่อมต่อที่หลุดหลวม หรืออาจจะต้องทำการเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม่
  ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อทำการแก้ปัญหา:

  1. ต้องมั่นใจว่า ได้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้ หูฟังอาจจะไม่ชาร์จไฟ ถ้าหากใช้กับสาย USB อื่น
  2. ตรวจสอบดูว่าสาย USB มีการเชื่อมต่อที่แน่นหนากับทั้งด้านของแจ็ค ชุดหูฟัง และของพอร์ต USB บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือ ตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟ
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสาย USB เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือ ตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟ และไม่ผ่านตัวฮับ USB การชาร์จไฟจะไม่สำเร็จกับการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ต่อตรง
  4. ถ้าเป็นไปได้ ลองทำการเสียบสาย USB กับพอร์ต USB ที่แตกต่างออกไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟอื่นดู
  5. ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเปิดเพาเวอร์ของเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือ ตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟแล้ว
  6. ตรวจสอบดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (Standby) หรือโหมดไฮเบอร์เนชัน (Hibernation) การชาร์จไฟจะไม่สำเร็จ ถ้าหากเครื่อง คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดเหล่านี้
  7. ถ้าหาก ชุดหูฟังไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน ตัวแสดงสถานะของ ชุดหูฟัง อาจจะไม่ติดสว่างเมื่อท่านเชื่อมต่อสาย USB เข้าไป ห้ามถอดสาย USB ออก รอสองสามนาที เพื่อดูว่า ตัวแสดงสถานะติดสว่างขึ้นมาหรือไม่
  8. ถ้าหาก ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน แบตเตอรี่อาจจะไม่มีไฟเหลืออยู่เลย ตัว ผลิตภัณฑ์ควรจะเปิดใช้งานได้หลังการชาร์จไฟเข้าไปใหม่
  9. แบตเตอรี่อาจจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ ถ้าหากระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงไปเหลือเพียงครึ่งเดียวของเวลาปกติ
  10. แนะนำให้ทำ การชาร์จไฟสภาวะแวดล้อมที่มี อุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่ในช่วง 15 °C และ 35 °C (59 °F - 95 °F) ประสิทธิภาพของ การชาร์จไฟอาจจะไม่ดีในช่วงอุณหภูมิที่นอกเหนือจากนี้

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ  บริการตรวจซ่อม แล้ว