• การควบคุมระดับเสียง

    ได้

   • ประเภทหูฟัง

    แบบปิด, ไดนามิก

   • เวลาการใช้

    สูงสุด 18 ชั่วโมง

   • เวลาชาร์จ

    ประมาณ 4 ชั่วโมง

   • ไดรเวอร์ยูนิต

    40 มม., โดม

   • Wearing Style

    โอบรอบหู

  • สายเคเบิลเชื่อมต่อ: มีสายเคเบิลหูฟัง (ประมาณ 1.2 ม., ปลั๊กมินิสเตอริโอ)
  • สายเคเบิล USB