หมายเลข ID หัวข้อ : 00158921 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

ฉันจะสามารถตรวจเช็คดูเวอร์ชันปัจจุบันของ Music Center (SongPal) ที่ฉันใช้อยู่ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อจะตรวจเช็คดูว่า ปัจจุบันกำลังใช้ Music Center (SongPal) เวอร์ชันใดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. ในหน้าจอของ Speaker & Group ให้แตะที่ ไอคอนเมนูดรอปดาวน์ ที่มุมขวาบนของหน้าจอนี้.

  รูปภาพประกอบ
   
 2. เลือกที่ About.

  รูปภาพประกอบ
   
 3. เวอร์ัชันปัจจุบันของท่านจะแสดงในรายการแรกของเมนู.

  รูปภาพประกอบ