หมายเลข ID หัวข้อ : 00194188 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/10/2018

ไม่สามารถสลับการเชื่อมต่อไปเป็นอุปกรณ์ออดิโออันอื่น เมื่อใช้อุปกรณ์ Apple mobile กับแอป Music Center (SongPal).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

 • ตรวจเช็คดูว่า อุปกรณ์ออดิโอของท่านสามารถจะเชื่อมต่อกับ Music Center (SongPal) ได้หรือไม่. ให้ดูที่เว็บไซต์ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้.
  http://vssupport.sony.net/en_ww/device.html
 • เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ Music Center (SongPal) กับอุปกรณ์ออดิโอของท่าน จะต้องได้รับการอัปเดตให้เป็นเฟิร์มแวร์ที่เป็นอันล่าสุดที่มีให้ก่อน. กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ตรวจเช็คดูการอัปเดตที่เป็นไปได้ก่อนที่จะพยายามใช้ Music Center (SongPal).

  ดูที่ด้านล่างถึงวิธีการสลับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ iOS ของท่าน (iPhone, iPad, iTouch) ไปเป็นอุปกรณ์ออดิโออันอื่น.
  1. แตะที่ Settings บนตัวอุปกรณ์ Apple ของท่าน.
  2. แตะที่ Bluetooth, ทำการ OFF ตัว Bluetooth และตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมด.

   BT_OFF
   หมายเหตุ: โดยการสลับให้ Bluetooth เป็น OFF ท่านสามารถจะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านทั้งหมดได้ในครั้งเดียว. เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียร ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดที่ท่านไม่ได้ใช้กับ Music Center ออกไปก่อน.
  3. ปรับ Bluetooth ให้เป็น ON และแตะที่อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วย.

   BT_ON
  4. เปิดแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) ขึ้นมา
   ท่านจะเห็นอุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ในหน้าจอของ Music Center (SongPal) ของท่าน.

   แอป Music Center