หมายเลข ID หัวข้อ : 00150403 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

ฉันจะหาชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลสำหรับ เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล (Walkman) หรือ อุปกรณ์เสียงพกพาของฉันได้จากที่ใด?

  รุ่นและ หมายเลขซีเรียลจะพบได้ที่ตัวอุปกรณ์ หรือที่บาร์โค้ดบนกล่องใส่เครื่องเดิม

  การใช้บาร์โค้ดบนกล่องใส่เครื่องเดิม

  ตัวอักษรเจ็ดหลักระหว่าง S01- และหลังสุดท้ายจะเป็น หมายเลขซีเรียล (S01-XXXXXXX-X)

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีเป็นชุดตัวศูนย์เช่น "00000000," แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มี หมายเลขซีเรียล
   

  เมื่อดูที่ตัวอุปกรณ์

  ตัวอย่างตำแหน่งของชื่อรุ่นเครื่องและ หมายเลขซีเรียลที่ถูกต้อง

  เลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ของท่าน:

  เครื่อง WalkmanWalkman
  แบบป้องกันน้ำ
  หูฟัง
  แบบสายคาดศีรษะ
  หูฟัง
  แบบ Truly Wireless
  ลำโพง
  ไร้สายและแบบพกพา
  บูมบอกซ์เครื่องบันทึก
  เสียงดิจิทัล
  วิทยุ

   

  เครื่อง Walkman

  ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้อง: NWZ-W252, NW-E003F

  รุ่นและ หมายเลขซีเรียลของ เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล Walkman® ปกติจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
  เครื่อง Walkman

  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขซีเรียล

  Walkman แบบป้องกันน้ำ

  ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้อง: NW-WS623, NW-WS413

  ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลของเครื่อง Walkman แบบป้องกันน้ำได้ ปกติจะอยู่ที่ตัวเครื่องทั้งสองด้าน
  Walkman แบบป้องกันน้ำ

  หูฟังแบบ สายคาดศีรษะ

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของ หูฟัง ท่านสามารถจะหาชื่อรุ่น และ หมายเลขซีเรียลบนตัว หูฟัง หรือด้านในของเบาะรองหูดังภาพด้านล่าง
  หูฟังแบบสายคาดศีรษะ

  หูฟังแบบ Truly Wireless WF-1000X

  ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ด้านล่างของกล่องสำหรับชาร์จไฟ
  หูฟังแบบ Truly Wireless WF-1000X

  ลำโพงไร้สายและแบบพกพา

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของ ลำโพงไร้สาย ท่านสามารถจะหาชื่อรุ่น และ หมายเลขซีเรียลได้ที่ด้านล่างของ ลำโพงไร้สายและแบบพกพา

  ตัวอย่างชื่อรุ่นเครื่องและหมายเลขซีเรียลที่ถูกต้อง SRS-HG1
  ลำโพงไร้สายและแบบพกพา

  บูมบอกซ์

  ตัวอย่างชื่อรุ่นเครื่องและหมายเลขซีเรียลที่ถูกต้อง บูมบอกซ์
  1. ชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ด้านล่างของตัวผลิตภัณฑ์
  2. ชื่อรุ่น CFD-S70 จะเขียนไว้ที่ด้านนอก ส่วนป้าย หมายเลขซีเรียล จะแปะอยู่ที่ด้านในของฝาปิดช่อง แบตเตอรี่
  3. เปิดฝาช่องปิดแบตเตอรี่เพื่อหาดู หมายเลขซีเรียล

  บูมบอกซ์

  เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของ เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล ท่านสามารถจะหา ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลได้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของ เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล

  ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้อง: ICD-SX2000
  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขซีเรียล
   เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล
  ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้อง: ICT-TX800
  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขซีเรียล
   เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล

  วิทยุ

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของวิทยุ ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องหรือด้านในของช่องใส่แบตเตอรี่