หมายเลข ID หัวข้อ : 00200529 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

8 ข้อแนะนำ ที่จะช่วยในเรื่องปัญหาการเชื่อมต่อกับ Bluetooth

  การจับคู่ และ/หรือ การเชื่อมต่อ Bluetooth บางครั้งจะทำได้ยากกว่าที่ควรจะเป็น แม้ว่าเทคโนโลยีง่าย ๆ นี้จะมีอยู่อย่างแพร่หลาย แต่หลายคนก็พบว่าเคยมีปัญหากับ Bluetooth ของเขา ให้ลองหนึ่งใน 8 คำแนะนำนี้ เพื่อช่วยให้ท่านจัดการกับปัญหา Bluetooth ที่เป็นไปได้!

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองพร้อมที่จะทำงานแล้ว!

  โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือเครื่องแลปทอปของท่าน จะใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปิด Bluetooth ไว้เป็น ON, ดังนั้น ให้ตรวจสอบดูว่าท่านไม่ได้อยู่ในโหมดประหยัดแบตเตอรี่ใด ๆ ซึ่งจะทำการปิดการทำงานของ Bluetooth ไว้. นอกจากนี้, ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ออดิโอ(หูฟัง, ลำโพง, ฯลฯ.) ที่ท่านพยายามจะเชื่อมต่อมีการตั้งค่าให้ Bluetooth เป็นแหล่งจ่ายของอินพุท
   

  2. การจับคู่ในครั้งแรก จะไม่เหมือนกับการจับคู่ในครั้งที่สอง!

  อุปกรณ์ใหม่ ๆ จำนวนมาก จะเข้าสู่โหมดการจับคู่ในทันทีและโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่ท่านปรับไปที่ ON, ใหม่ ๆ จากกล่อง.

  อย่างไรก็ตาม, ในครั้งที่สองที่ท่านจะทำการจับคู่อุปกรณ์, ท่านจำเป็นจะต้องทำให้อุปกรณ์ของท่านเข้าสู่โหมดจับคู่ด้วยตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่!
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันหูฟังของท่านเริ่มการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ต่าง ๆ ทั่วไปตามท้องถนน
   

  3. กฎ 7-วินาที

  ประเด็นที่ 2 นำเราไปสู่กฎข้อที่สำคัญมากอย่างแนบเนียน: ตรวจเช็คดูขั้นตอนการจับคู่ครั้งที่สองของเครื่องของท่าน!
  อย่าคิดเอาเองว่าอุปกรณ์ของท่านจะเริ่มทำการจับคู่เองโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดขึ้นมาหรือเลือก Bluetooth เป็นแหล่งจ่ายสัญญาณของอินพุท: ท่านอาจจะต้องกดค้างที่ปุ่มจับคู่ในระยะเวลาที่นานขึ้น: กฎโดยทั่วไปคือ 7 วินาที ท่านจะได้ยินเสียงแนะนำหรือเห็นไฟกะพริบอยู่บ่อยครั้ง เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าอุปกรณ์ของท่านเข้าสู่โหมดการจับคู่แล้ว 

  มั่นใจว่าได้ตรวจเช็คดูในคู่มือหรือคำแนะนำในการช่วยเหลือของท่านเพื่อดูว่าขั้นตอนในการจับคู่จริง ๆ ของเครื่องของท่านคืออะไร!
   

  4. ท่านได้ลองทำการปรับไปเป็น OFF และ ON ขึ้นมาใหม่หรือไม่?

  ในบางครั้งอุปกรณ์ทั้งสองของท่านก็วางอยู่ข้างกัน, มั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองกำลังทำการสแกนและพยายามทำการเชื่อมต่อกันอยู่; แต่ไม่มีอะไรแสดงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือรายการในเครื่องคอมพิวเตอร์เลย เทคนิคง่าย ๆ ที่จะแก้ไขในเรื่องนี้คือ การปิดและเปิด Bluetooth ขึ้นมาใหม่ใน โทรศัพท์/เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และดูว่า อุปกรณ์ในเป้าหมายมีแสดงในรายการหรือไม่. ถ้าวิธีการนี้ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ลองทำการรีสตาร์ทโทรศัพท์/เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านดูด้วย.
   

  5. บางทีอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านอาจจะกำลังหลอกท่านอยู่?

  ถ้าหากท่านได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านกับอุปกรณ์ตัวอื่นรอบ ๆ มาก่อน, มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ก่อนหน้านี้แล้วโดยอัตโนมัติ!
  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ตัดการเชื่อมต่อก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่อกับตัวใหม่
   

  6. หลีกเลี่ยงการใช้เมนู ให้ใช้ NFC!

  ถ้าหากท่านไม่ชอบที่จะเข้าไปในเมนู Bluetooth , หรือพบปัญหากับการสแกนและหาอุปกรณ์ Bluetooth ในเป้าหมาย, NFC อาจจะเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่า ถ้าหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านมี NFC (Near Field Communication), ท่านก็สามารถทำได้เพียงนำอุปกรณ์ทั้งสองเข้าไปใกล้กัน: ก็น่าจะช่วยให้กระบวนการเชื่อมต่อทำได้ง่ายขึ้น. นอกจากนี้, ยังเป็นลูกเล่นที่เจ๋งมากในงานปาร์ตี้ได้อีกด้วย!
   

  7. ระวังช่องว่าง

  Bluetooth เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ก็มีข้อจำกัด ท่านสามารถจะใช้ได้ตามนั้นจริง ๆ เนื่องจากความแรงของการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth จะค่อย ๆ ลดลงตามระยะทางและสิ่งกีดขวาง ถ้าหากท่านอยู่เลยจากบางจุดไป, ท่านจะถูกตัดการเชื่อมต่อได้ ลองนึกภาพว่าสัญญาณ Bluetooth ของท่านเป็นเหมือนสายสัญญาณที่มองไม่เห็น และต้องคำนึงถึงความยาวของสายสัญญาณนั้นด้วย ตามกฎของหัวแม่มือ, 10 เมตร คือระยะห่่างมากที่สุด, โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่่อกันนั้น นอกจากนี้, โปรดจดจำอยู่เสมอว่าการจับคู่ต้องให้ท่านอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ในเป้าหมาย, จะเป็นการดีกว่าถ้าอยู่ใกล้กัน
   

  8. ต้องมั่นใจว่ามีโปรไฟล์ที่เข้ากันได้!

  เป็นเรื่องทางเทคนิคเล็กน้อย ซึ่งโปรไฟล์ของ Bluetooth มีด้วยกันหลายตัว ที่สามารถทำให้เกิดความวุ่นวายได้หากไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น, มีอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับรับและส่งสัญญาณ(โทรศัพท์ของท่านสามารถส่งเพลงไปให้กับลำโพง, แต่ไม่ใช่รับสัญญาณจากลำโพง) ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ที่ท่านพยายามจะจับคู่อยู่เสมอ 

  หรือ ถ้าหากอุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมต่อได้มากกว่าหนึ่งโหมด—โทรศัพท์, เพลง, ข้อความ, และสมุดบันทึกที่อยู่,—ให้ลองปิดบางโหมดในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อดูว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่.