หมายเลข ID หัวข้อ : 00198809 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการจับคู่ลำโพง Bluetooth กับอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ (เครื่อง Walkman, อุปกรณ์โมบาย, PC / Mac หรือ Sony Android TV)

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการจับคู่ลำโพง Bluetooth ของท่านกับอุปกรณ์ให้สัญญาณเช่นเครื่อง Walkman, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, เครื่องคอมพิวเตอร์, หรือ Sony TV

  การเตรียมพร้อม
  ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการจับคู่ , กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน หรือคู่มือให้ความช่วยเหลือ สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น
  • วางอุปกรณ์ให้สัญญาณไว้ในระยะ ไม่เกิน 1 ม (3 ฟุต) ของลำโพง Bluetooth
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าลำโพง Bluetooth และอุปกรณ์ให้สัญญาณนั้นมีการชาร์จไฟไว้อย่างเพียงพอ

  ขั้นตอนการจับคู่ลำโพง Bluetooth

  1. เปิดลำโพงขึ้นมา ไฟ (power) จะติดสว่างขึ้นมา หรือ/และไฟ (Bluetooth) จะเริ่มกะพริบ 
   หมายเหตุ:
   • เมื่อท่านเปิดลำโพงขึ้นมาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา, ไฟ (Bluetooth) จะเริ่มกะพริบอย่างเร็ว และลำโพงนั้นจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ ไปที่ขั้นตอนที่ 3
   • เมื่อท่านเปิดลำโพงขึ้นมา, ลำโพงนั้นจะพยายามทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อกันไว้ล่าสุด ถ้าหากอุปกรณ์นั้นอยู่ใกล้ และมีการเปิดฟังก์ชัน Bluetooth ไว้, การเชื่อมต่อ Bluetooth จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ และไฟ (Bluetooth) จะติดสว่างคงที่ เมื่อท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น ให้ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ปัจจุบันลงไปเสียก่อน โดยการดำเนินการที่อุปกรณ์ Bluetooth source ที่เชื่อมต่อกันอยู่ในปัจจุบัน
  2. กดค้างที่ปุ่ม (power) - PAIRING จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงแนะนำและไฟ Bluetooth ) จะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ 
  3. ดำเนินการขั้นตอนการจับคู่ในอุปกรณ์ให้สัญญาณ Bluetooth เพื่อตรวจหาลำโพงนั้น 
   หมายเหตุ: ทำการจับคู่ของอุปกรณ์ให้สัญญาณนั้น ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 นาที โหมดการจับคู่ของลำโพงจะสิ้นสุดหลังจากที่ผ่านไป 5 นาที ถ้าหากโหมดการจับคู่สิ้นสุดลง ท่านจะต้องเริ่มการทำการจับคู่สำหรับลำโพงใหม่อีกครั้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้น

   ขั้นตอนการจับคู่อุปกรณ์ให้สัญญาณ Bluetooth:
  4. ตรวจเช็คดูว่าไฟ (Bluetooth) มีการสลับจากการกะพริบไปเป็นติดค้างแล้ว.เมื่อลำโพงนั้นมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ให้สัญญาณสำเร็จแล้ว, ไฟ (Bluetooth) จะติดสว่าง

    

  ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจับคู่ Bluetooth

  เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth จับคู่ได้แล้ว, ไม่มีความจำเป็นต้องทำการจับคู่อีกครั้ง, ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

  • เมื่อลำโพงมีการคืนสภาพไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออกไป
  • ข้อมูลการจับคู่ อาจจะถูกลบออกไปหลังการตรวจซ่อม ฯลฯ
  • ถ้าหากท่านมีจำนวนของอุปกรณ์ Bluetooth เกินจำนวนสูงสุดที่จะจับคู่ได้ (ประมาณ 8), ข้อมูลการจับคู่ที่เก่าที่สุดจะถูกเขียนทับและแทนที่ด้วยข้อมูลการจับคู่อันใหม่ใด ๆ
  • เมื่อข้อมูลการจับคู่สำหรับลำโพงถูกลบออกไปจากอุปกรณ์ให้สัญญาณ Bluetooth