หมายเลข ID หัวข้อ : 00268968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2021

การป้องกันหูฟังจากอุบัติเหตุหรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากน้ำ / สิ่งสกปรก / วัสดุแปลกปลอมเมื่อทำการชาร์จไฟ

  คำเตือน! ถ้าหากท่านทำการชาร์จไฟหูฟังเมื่อกล่องสำหรับชาร์จไฟหรือช่องเสียบ USB เปียกน้ำ หรือถ้าหากท่านพยายามจะทำการชาร์จไฟเมื่อมีวัตถุแปลกปลอมใด ๆ (ฝุ่น ฯลฯ) ในบริเวณใด ๆ เหล่านั้น จะมีโอกาสที่อาจจะเกิดอุบิติเหตุ เช่น ไฟไหม้ ไฟดูด หรือ บาดแผลจากการลุกไหม้ นอกจากนี้ ยังอาจจะจะทำให้เกิดเป็นรอยด่างรอบหูฟังหรือการทำงานที่ผิดปกติได้ เพื่อเป็นการป้องกัน สถานการณ์หรืออุบัติเหตุดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น ให้ตรวจสอบ หูฟัง กล่องสำหรับชาร์จไฟ พอร์ตสำหรับชาร์จไฟ บริเวณโดยรอบ และ สาย USB อย่างถี่ถ้วน:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีน้ำหรือความชื้นบริเวณรอบ หูฟัง กล่องสำหรับชาร์จไฟ พอร์ตสำหรับชาร์จไฟ หรือบริเวณโดยรอบ:
   ถ้าหากพบว่ามีน้ำหรือความชื้นในบริเวณเหล่านี้ ให้นำน้ำหรือความชื้นนั้นออกไปด้วยผ้าแห้งที่อ่อนนุ่มและปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง ท่านสามารถเริ่มทำ การชาร์จไฟใหม่ได้หลังจากที่หูฟังนั้นแห้งดีแล้ว

   คำเตือน! แม้ว่า หูฟังของท่านจะเป็นแบบป้องกันน้ำหรือความชื้น การชาร์จไฟหูฟังในระหว่างที่เปียกน้ำอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้ ก่อนทำการชาร์จไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำหรือความชื้นรอบ ๆ หูฟังหรือรายการต่อพ่วงต่าง ๆ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมบริเวณโดยรอบ หูฟัง พอร์ตสำหรับชาร์จไฟ ฯลฯ
   เมื่อ หูฟัง และ/หรือ พอร์ตสำหรับชาร์จไฟของกล่องสำหรับชาร์จไฟสกปรก ให้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกนั้นออกก่อนที่จะทำการชาร์จไฟ
  • ให้ใช้สาย USB ที่ให้มาทำการชาร์จไฟให้กับหูฟัง
   การชาร์จไฟอาจจะไม่สำเร็จเมื่อใช้สายที่ไม่ใช่สาย USB ที่ให้มา
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สาย USB ไม่มีความเสียหาย เปลี่ยนรูป เปียกน้ำ หรือสกปรก:
   ก่อนทำการชาร์จไฟ ตรวจเช็คว่าไม่มีน้ำ ความชื้น หรือวัตถุแปลกปลอมพบได้ในหรือโดยรอบ สาย USB นั้น นอกจากนี้ ให้ตรวจดูว่า สาย USB ไม่มีความเสียหายหรือเปลี่ยนรูป

  ตัวอย่างที่พบได้ทั่วไปคือการที่ หูฟังจะเปียกน้ำได้ง่าย

  ในกรณีต่อไปนี้ ท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้หูฟังเปียก ให้ระวังเมื่อใช้หูฟังในสถานการณ์เช่นนั้น แม้ว่า หูฟังของท่านจะมี ข้อมูลจำเพาะที่เป็นแบบกันน้ำหรือความชื้นได้ อย่าลืมที่จะเช็ดน้ำ (หรือสิ่งสกปรก ฯลฯ) ออกหลังการใช้งาน นอกจากนี้ ถ้าหากท่านใช้หูฟังที่มีฝาปิด ช่องเสียบ USB ต้องมั่นใจว่าได้ปิดฝานั้นแล้วหลังการชาร์จไฟ

  • การใช้หูฟังใกล้กับน้ำ (อ่างน้ำ, ห้องน้ำ, ห้องครัว ฯลฯ):
   ถ้าหากท่านใช้ หูฟังในสถานที่มีความชื้นแฉะ น้ำ หรือความชื้นที่อาจจะติดกับหูฟังได้ง่าย
  • การใช้หูฟังในช่วงฝนตกหรือออกกำลัง หรือการพกพาหูฟังไว้ในกระเป๋าเสื้อ ในสถานการณ์เหล่านี้:
   แม้จะดูเหมือนว่าหูฟังอยู่ไกลจากน้ำเนื่องจากอยู่ใต้ร่มหรือในกระเป๋า น้ำหรือความชื้นอาจจะติดกับหูฟังได้
  • การวาง หูฟังไว้ในบริเวณที่ชื้นอาจจะทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำด้านในตัวหูฟังได้:
   ถ้าหากท่านวางหูฟังไว้ใกล้ขวดน้ำดื่มที่เย็น หรือสิ่งใดที่อาจจะดึงดูดหยดน้ำได้ การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำสามารถจะทำให้น้ำติดกับองเสียบ USB หูฟังได้

  สำหรับคำแนะนำในการดูแลรักษาเพิ่มเติมสำหรับหูฟังของท่าน ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
  คำแนะนำในการดูแลรักษาหูฟัง