หมายเลข ID หัวข้อ : 00228968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/07/2021

วิธีการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล็บทอป / เครื่องเดสทอป

  ดูวีดีโอต่อไปนี้จากซีรีส์ Sony Bluetooth เพื่อศึกษาวิธีการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านเข้ากับ คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Apple

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนทั้งสี่ในหัวข้อข้างล่าง  เคล็ดลับ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดคำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


  ขั้นตอนที่1: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป/เดสก์ท็อปของท่านมี โมดูล Bluetooth อยู่

  ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือต้องแน่ใจว่าเครื่องแล็ปทอป / เดสทอปนั้นมีโมดูล Bluetooth อยู่ เครื่องแล็ปทอป / เดสทอป บางเครื่องอาจจะไม่มีฮาร์ดแวร์ตัวนี้มาด้วย ตรวจเช็คดูคู่มือของเครื่องแล็ปทอป / เดสทอป ของท่านว่ามีโมดูล Bluetooth ให้หรือไม่

  ถ้าหากเครื่องแล็ปทอป / เดสทอป ของท่านไม่มีโมดูล Bluetooth มาด้วย ท่านสามารถซื้อโมดูล Bluetooth แบบภายนอก เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ในเครื่องแล็ปทอป / เดสทอป ของท่านได้

  ขั้นตอนที่ 2: ปรับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน เข้าสู่โหมดการจับคู่

  จาก การเข้าสู่โหมดการจับคู่ ท่านจะทำให้ อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือ เดสก์ท็อปของท่าน สามารถจะมองเห็นได้ (Discoverable)

  ขั้นตอนที่จะเข้าสู่ โหมดการจับคู่ อาจจะแตกต่างกันไปตาม อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อ (หูฟัง ลำโพง สมาร์ทโฟน ฯลฯ)

  • ตัวอย่าง:ชุดหูฟัง Bluetooth® ไร้สาย WH-1000XM4 จะเข้าสู่ โหมดการจับคู่ ทันทีในครั้งแรก
  • แต่ ในครั้งที่สองที่ท่านจับคู่ ท่านจะต้อง กดค้างปุ่ม โหมดการจับคู่ไว้นาน 7 วินาที

  จะตั้ง หูฟัง Bluetooth ของฉันให้เข้าสู่ โหมดการจับคู่ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนที่ 3: เปิด Bluetooth ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป/เดสก์ท็อปของท่าน

  Windows 10 & 8

  Windows 7

  macOS

  ขั้นตอนที่ 4: จับคู่ และเซ็ตอัป อุปกรณ์ของท่าน

  Windows 10 & 8

  Windows 7

  macOS

  ข้อแนะนำการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

  ปรับ Bluetooth OFF และ ON อีกครั้ง

  ตรวจดู ไดรเวอร์ Bluetooth ของท่าน

  ปิดโหมด Airplane (Windows 10)