หมายเลข ID หัวข้อ : 00228541 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2021

คู่มือในการแก้ปัญหาตัวหูฟัง

  คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

  ข้อแนะนำ:

  1. เรียนรู้วิธีการปรับปรุงความทนทานของ หูฟังของท่านกับ คำแนะนำในการบำรุงรักษาหูฟังของเรา
  2. เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อหูฟังของท่านกับ คู่มือแนะนำการเชื่อมต่อ BRAVIA

  ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony

  สำหรับข้อมูลการรับประกัน กรุณาเลือกประเทศ / พื้นที่จาก หน้าข้อมูลการรับประกัน