หมายเลข ID หัวข้อ : 00236010 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

ระบบตัดเสียงรบกวนคืออะไร และฉันจะคาดหวังอะไรได้บ้าง?

  ระบบตัดเสียงรบกวน (Noise Cancellation) คืออะไร?

  วงจร ตัดเสียงรบกวนจะรับรู้ถึง เสียงรบกวนภายนอกด้วย ไมโครโฟนในตัว และจะส่งสัญญาณยกเลิกที่มีขนาดเท่ากันแต่ตรงกันไปใหกับ ชุดหูฟัง จากการสร้างสัญญาณตรงกันข้ามกันนี้ หูฟังของท่านจะสามารถกันแหล่งเสียงภายนอกส่วนใหญ่ไว้ได้ สิ่งนี้เรียกกันว่า การชดเชยเสียง (sound compensation)

   

  การชดเชยเสียงทำงานอย่างไร?

  ท่านทราบหรือไม่ว่า ระบบตัดเสียงรบกวน (Noise Cancellation) ทำงานเป็นอิสระกันจากด้านซ้ายและด้านขวา? การชดเชยเสียง ทำงานแบบคาดการณ์ สร้างสัญญาณที่ตรงกันข้ามกันให้กับลำโพง ที่จะไปช่วยลดเสียงรบกวนได้ เนื่องจากเป็นระบบคาดการณ์ เสียงหรือความกดอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจะได้รับการชดเชยที่แตกต่างกัน ตามที่ เสียงรบกวนจะมาถึง ไมโครโฟนยกเลิกเสียงรบกวนของทางด้านขวาหรือซ้าย หรือ การชดเชยเสียงจะมีการปรับและสร้างผลกระทบออกมาในให้แต่ละข้างเป็นอิสระจากกัน

   

  ฉันจะคาดหวังจากอะไรจาก เทคโนโลยี ระบบตัดเสียงรบกวนนี้ได้บ้าง?

  ระบบตัดเสียงรบกวน จะยกระดับประสบการณ์การรับฟังให้ดีขึ้นโดยการยกเลิกเสียงรบกวนจากาภายนอกให้

  แต่ ควรจะต้องเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้:
   

  • เอฟเฟ็คของการ ตัดเสียงรบกวนนี้ อาจจะไม่มีใน สภาวะแวดล้อมที่สงบเงียบ หรืออาจจะได้ยินเสียงบางอย่างได้ ถ้าหากมีเสียงรอบข้างบ้างเล็กน้อย แนะนำให้ไม่ต้องเปิดฟังก์ชัน NC นี้ เนื่องจากจะต้องมีการป้อนเข้าจากรอบข้างเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
    
  • ระบบตัดเสียงรบกวน (Noise Cancellation) ไม่มีการโอนถ่ายในระหว่างการสนทนาโทรศัพท์ ถึงแม้ว่าจะป้องกัน หูฟังของ ผู้ใช้จากเสียงรบกวนรอบข้าง แต่จะใช้ไม่ได้กับเครื่องรับของโทรศัพท์: จะมีโอกาสที่จะได้ยินเสียงรบกวนแบคกราวด์ได้  

  • ขึ้นอยู่กับวิธีการสวมใส่ ชุดหูฟังของท่าน เอฟเฟ็คของ การ ตัดเสียงรบกวนจะเปลี่ยนแปลงไปได้ หรือเสียงบิ๊บ (หอน) อาจจะเกิดขึ้นได้ ในกรณีเหล่านี้ ให้ถอด ชุดหูฟังออก และใส่เข้าไปใหม่
    
  • ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวนนี้ทำงานกับเสียงรบกวนในแถบความถี่ต่ำเป็นหลัก (เสียงรบกวนจาก รถไฟ, เครื่องบิน, เครื่องยนต์) ถึงแม้ว่า เสียงรบกวนจะลดลง แต่ก็ไม่ได้มีการยกเลิกไปทั้งหมด
    
  • เมื่อท่านใช้ั ชุดหูฟังในรถไฟ หรือในรถยนต์ เสียงรบกวนอาจจะเกิดขึ้นได้ตามสภาวะของสิ่งแวดล้อม ไม่แนะนำให้สวมใส่ หูฟังระบบตัดเสียงรบกวน (Noise Cancellation) นี้ในระหว่างที่ขับขี่ เนื่องจากการสังเกตุเสียงของการจราจรเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของท่าน
    
  • โทรศัพท์มือถือ อาจจะทำให้เกิดการรบกวนและเสียงรบกวนได้ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น ให้วาง ชุดหูฟังให้ห่างจาก โทรศัพท์มือถือนั้น
    
  • ห้ามปิดคลุม ไมโครโฟน ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน หรือโหมดเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Mode) อาจจะทำงานได้ไม่เหมาะสม หรือมีเสียงบิ๊บ (เสียงหอน) เกิดขึ้นได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้นำมือของท่านออกจาก ไมโครโฟนของ ชุดหูฟัง