หมายเลข ID หัวข้อ : 00206218 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

การใช้โหมด Wireless Headphones Ambient Sound Mode และฟังก์ชันยกเลิกนอยส์รบกวน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อท่านต้องการจะฟังเพลงโดยไม่ต้องกังวลนอยส์รบกวนรอบ ๆ, ให้เปิดฟังก์่ชันยกเลิกนอยส์รบกวน, และเมื่อท่านต้องการจะฟังเสียงแวดล้อมด้วย ให้ทำการเปิดไปที่ Ambient Sound Mode. ชุดหูฟังสามารถจะใช้ให้เหมาะสมได้ โดยการตั้งค่าให้เข้ากับสถานะการณ์นั้นๆ
ท่านสามารถปรับฟังก์ชันยกเลิกนอยส์รบกวนให้เหมาะสมได้ เพื่อให้เข้ากับสภาวะที่สวมใส่ชุดหูฟังหรือสภาวะแวดล้อมนั้นๆ

วิธีการสลับระหว่างฟังก์ชันยกเลิกนอยส์รบกวนและAmbient Sound Mode

ฟังก์ชันยกเลิกนอยส์รบกวนจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดใช้งานชุดหูฟัง กดที่ปุ่ม NC/AMBIENT หรือ NC ซ้ำ ๆ.

แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มนี้ ฟังก์ชันจะมีการสลับดังต่อไปนี้.

  • Ambient Sound Mode ON
  • Noise canceling function/Ambient Sound Mode OFF
  • Noise canceling function ON

หมายเหตุ: ท่านสามารถจะทำการปรับระดับเสียงรอบ ๆได้โดยใช้แอป Headphones Connect . (WH-H900N, WH-1000XM2, WH-1000XM3)วิธีการปรับการยกเลิกนอยส์รบกวนให้เหมาะสม(NC Optimizer)

NC Optimizer เป็นฟังก์ชัน สำหรับใช้ปรับให้เหมาะสมที่จะทำให้ทุกคนรับรู้ได้ถึงการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ของการยกเลิกนอยส์รบกวน โดยการตรวจหาสภาวะต่างๆของการสวมใส่ชุดหูฟัง โดยใช้ไมโครโฟนในตัว
ฟังก์ชันนี้จะปรับฟังก์ชันการยกเลิกนอยส์รบกวนให้เหมาะสมที่สุด โดยการวิเคราะห์รูปใบหน้าของท่าน แบบทรงผมของท่าน หรือการสวมใส่แว่นตาหรือไม่ และสภาวะการสวมใส่ชุดหูฟังอื่นๆ และการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศบนเครื่องบิน

  1. สวมใส่ชุดหูฟังเมื่อเปิดเครื่องไว้
  2. กดค้างที่ปุ่ม NC/AMBIENT หรือ NC (ประมาณ 2 วินาที).

    ท่านจะได้ยินเสียงแนะนำ"Optimizer start", หลังจากที่ได้ทำการตรวจวัดสภาวะการสวมใส่และวิเคราะห์ชุดหูฟังแล้ว
  3. จะได้ยินเสียงสัญญาณทดสอบในระหว่างการตั้งค่าให้เหมาะสมนี้. เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น ท่านจะได้ยินเสียงแนะนำ "Optimizer finished".