หมายเลข ID หัวข้อ : 00205405 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

การใช้แผงควบคุมแบบทัชเซ็นเซอร์ของหูฟังไร้สาย

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

จะมีแผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์อยู่ที่ส่วนเฮาซิ่งด้านขวาของหูฟังแบบไร้สายนี้.
เมื่อใช้แผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์นี้, ท่านสามารถสั่งงานด้วยการแตะและปัด โดยไม่ต้องใช้ปุ่มบนตัวหูฟังได้.

[A]: แผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์


ท่านสามารถสั่งงานต่อไปนี้ได้ด้วยแผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์.

ฟังเสียงรอบข้าง(Quick Attention Mode)
สั่งงานคอนเทนท์ออดิโอ(Audio Control)
ฟังก์ชันต่าง ๆสำหรับการโทรศัพท์


ฟังเสียงรอบข้าง(Quick Attention Mode)

โหมด Quick Attention เป็นฟังก์ชันที่จะทำให้ได้ยินเสียงรอบข้างได้ง่ายมากขึ้นโดยไม่ต้องขยับหูฟังโดยการลดระดับโวลลุ่มของเพลง โทรศัพท์ และเสียงเรียกเข้าในปัจจุบันลง. ฟังก์ชันนี้จะให้ความสะดวกเมื่อท่่านต้องการจะรับฟังเสียงประกาศของสายการบิน หรือสนทนาในการชำระเงินในการชอปปิ้ง.

วิธีการใช้:
เปิดโหมด Quick Attention โดยการแตะที่แผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์ทางด้านขวาของหูฟังด้วยมือของท่าน
ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะระหว่างที่ท่านแตะแผงนี้เท่านั้น. นำมือของท่านออกจากแผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์นี้เพื่อสิ้นสุดการทำงาน. 

  • ตัวอย่างการใช้งานที่ถูกต้อง: 
  • ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง:

    แผงควบคุมแบบทัชเซนเซอร์นี้อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง ถ้าหากไม่ได้ปิดคลุมอย่างสมบูรณ์ หรือถ้าหากมือของท่านไม่ได้แตะกับแผงนี้.


ท่านสามารถจะทำการตรวจเช็ครายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ตามที่มีในวิดีโอต่อไปนี้ได้. (วิดีโอนี้ใช้รุ่น WH-1000XM3 เป็นตัวอย่าง.)

บทช่วยสอน: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


การสั่งงานคอนเทนท์ออดิโอ(Audio Control)

ถ้าหากอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านรองรับการทำงานของฟังก์ชัน AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), ท่านสามารถจะสั่งงานต่อไปนี้ได้:
Play, Pause, Next track, Previous track, Fast-forward, Fast-reverse, Volume และฯลฯ.

ตัวอย่างของการสั่งงานให้เล่นและหยุดเพลงชั่วคราว:
แตะสองครั้งที่ตรงกลางของส่วนที่เป็นเฮาซิ่ง(แตะเบา ๆด้วยนิ้วของท่านและนำออกอย่างรวดเร็ว ทำซ้ำกันสองครั้ง) เพื่อทำการเล่นเพลงและหยุดการเล่นเพลงชั่วคราว.


ท่านสามารถจะทำการตรวจเช็ครายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ตามที่มีในวิดีโอต่อไปนี้ได้. (วิดีโอนี้ใช้รุ่น WH-1000XM3 เป็นตัวอย่าง.)

บทช่วยสอน: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


การทำงานสำหรับการโทรศัพท์ 

ถ้าหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์โมบายของท่านรองรับ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile)ได้, ท่านสามารถทำการสั่งงานต่อไปนี้ได้โดยการแตะสองครั้งที่ตรงกลางของส่วนที่เป็นเฮาซิ่ง(แตะเบา ๆด้วยนิ้วของท่านและนำออกอย่างรวดเร็ว ทำซ้ำกันสองครั้ง)


ท่านสามารถจะทำการตรวจเช็ครายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ตามที่มีในวิดีโอต่อไปนี้ได้. (วิดีโอนี้ใช้รุ่น WH-1000XM3 เป็นตัวอย่าง.)

บทช่วยสอน: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube