หมายเลข ID หัวข้อ : 00084969 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/04/2022

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ หูฟังหรือลำโพง Bluetooth กับอุปกรณ์มือถือได้

  มีความเป็นไปได้ที่หูฟังหรือลำโพงอาจจะมีการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกันก่อนหน้านี้แล้วหรือการจับคู่ Bluetooth มีการทำไว้อย่างไม่ถูกต้อง

  ท่านอาจจะจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อทำการจับคู่หูฟังหรือลำโพงเข้ากับอุปกรณ์มือถือที่ท่านต้องการจะใช้

  ตรวจดูการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์

  ถ้าหากหูฟังหรือลำโพงเชื่อมต่อหรือจับคู่อยู่กับอุปกรณ์หลายตัว ให้ตรวจดูอุปกรณ์ตัวอื่นและตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์นั้นและหูฟังหรือลำโพงออกไป จากนั้นให้ลองทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงที่ต้องการอีกคครั้ง ถ้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ในอุปกรณ์เสียงตัวอื่น ให้ดูที่คู่มือสำหรับอุปกรณ์นั้น

  หมายเหตุ: หูฟังหรือลำโพงสามารถที่จับคู่กับอุปกรณ์ได้หลายตัว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองตัวหรือมากกว่าพร้อมกันได้

  ผังแสดงสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองตัวเคียงข้างกัน แต่จะมีการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เพียงอันเดียวในเวลานั้น

  การจับคู่ (เชื่อมต่อ) โดยใช้ฟังก์ชัน Near Field Communication (NFC)

  ถ้าจะทำการเชื่อมต่อ Bluetoothโดยใช้ฟังก์ชัน NFC ให้แตะที่สมาร์ทโฟนบนเครื่องหมาย N-Mark ของหูฟังหรือลำโพงนั้น สมาร์ทโฟนจะหยุดการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ปัจจุบันและจะเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพง ให้แตะหูฟังด้วยสมาร์ทโฟนจนกระทั่งสมาร์ทโฟนนั้นตอบสนอง

  หมายเหตุ: ปลดล็อกหน้าจอสมาร์ทโฟนถ้าหากมีการล็อกไว้

  ผังแสดงการแตะเครื่องหมาย N Mark อุปกรณ์มือถือในการจับคู่กับหูฟัง Bluetooth

  การจับคู่ (เชื่อมต่อ) โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth

  มีหัวข้อแยกต่างหากให้ในเรื่อง การเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างสมาร์ทโฟนและหูฟังหรือลำโพงของท่าน

  การแก้ปัญหา