• ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่

    ระยะการใช้งานสื่อสารและเล่นเพลง 17 ชั่วโมง, สถานะพร้อมใช้ 600 ชั่วโมง

   • ย่านความถี่

    2.4GHz BAND

   • ตัวขับเสียง

    40 ม.ม., DOME Type

   • Bluetooth™ Profile

    A2DP, AVRCP, HEP, HSP

   • แหล่งพลังงาน

    แบตเตอรี่ Lithium Ion ภายใน

   • ช่วงความถี่ส่งผ่าน

    20-20,000Hz

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 180 กรัม