หมายเลข ID หัวข้อ : 00196981 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

โปรไฟล์ Bluetooth ใดบ้างที่รองรับได้ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เครื่องรุ่นนี้รองรับ โปรไฟล์ Bluetooth ต่อไปนี้ได้:

 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
  ส่งและรับคอนเทนท์เพลงคุณภาพสูงได้
 • Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
  จัดการกับระดับวอลลุ่ม
 • Hands-free Profile (HFP)
  โทรออกแบบแฮนด์ฟรี/สั่งงานโทรศัพท์โมบายได้
 • Headset Profile (HSP)
  โทรออก/สั่งงานโทรศัพท์โมบายได้